Fjell kirke

Fjell kirke

Tanken om en egen kirke i Fjell-området vokste frem på 60-tallet. 1. januar 1967 ble Danvik, Austad og Fjell overført fra Strømsgodset til Strømsø sokn. Fra da av ble reisningen av en egen kirke en sak for Strømsø menighetsråd og for beboerne i området. Etter mye arbeid og bidrag fra mange gode krefter ble en byggekomité oppnevnt i 1983. Allerede året etter stod kirken ferdig. Fjell kirke ble innviet 26.8 1984. Arkitekt var Elisabeth Breen Fidjestøl, som hadde bred erfaring med tegning av arbeidskirker.

Fjell kirke har adresse Solsvingen 90, og ligger nær Galterud skole. Kirken består av en hovedetasje med kirkerom, menighetssal, kirkestue og kontoravdeling totalt 730 kvm. Kirkerommet er kvadratisk og har ca. 180 sitteplasser. Menighetssalen har 150 sitteplasser, mens kirkestuen rommer ca. 80 personer. De tre rommene kan brukes samlet eller deles opp ved hjelp av foldevegger. Kirkerommet har også et sideskip med ca. 50 sitteplasser, som kan stenges av. Totalt har man til rådighet 460 sitteplasser.

Underetasjen på 675 kvm inneholder ungdomssal og diverse mindre møterom. Ungdomssalen med 180 sitteplasser har også scene. I underetasjen er det også kjøkken, møterom, grupperom, toaletter og garderobe.

Fjell kirkes historie

Tanken om en egen kirke i Fjell/Galterud-området tok form samtidig som reguleringsplanen for dette området ble utarbeidet. Planen er datert 7.12.1964 og stadfestet 9.11.1965. På reguleringsplanen var kirken plassert omtrent hvor den nå står, selve kirketomten ble stadfestet 12.12.1973.

Fra 1.1.1967 ble Danvik, Austad og Fjell overført fra Strømsgodset menighet til Strømsø. Siden da har reisningen av en kirke på Fjell vært en sak for Strømsø menighet og spesielt for beboerne i dette området.
Første sammenkomst for å danne kirkeringer på Fjell fant sted 14.11.1968 hos materialforvalter Bakke og frue i Blokk IV. Her møtte også de to pensjonerte prestene som var bosatt på Fjell: prost Johan Chr. Gjesdahl og frue og sogneprest John S. Garpestad og frue, samt formannen i Strømsø menighetsråd Johan Besseberg. Etter hvert ble det dannet 5 kirkeringer i området Fjell/Glaterud, og i 1971 var de første 10.000 kroner samlet inn.
Strømsø menighetsråd oppnevnte 9.12.1974 et arbeidsutvalg for kirke på Fjell med avdelingsingeniør Olav Norrud som første formann. Senere har politiinspektør Erik Kosberg og sivilingeniør Stener Sørensen vært formenn.

En spesiell komité for kirkebygget, bestående av Olav Harket, Åsmund Hodne og Stener Sørensen, la 27.11.1972 fram forslag til romprogram for en arbeidskirke, og i et utvalgsmøte 12.3.1973 ble det vedtatt å kontakte arkitekt Elisabeth Breen Fidjestøl, Tønsberg, for å utarbeide forprosjekt til kirken. Den 23.8.1973 forelå det et utkast fra arkitekten med omkostningsoverslag. På dette utkastet har den senere planleggingen vært basert med mange forandringer underveis.

Kirkeringene fortsatte sitt arbeid med å samle inn penger. Det ble holdt kirkeofringer i byens kirker, utlodninger, julemesser og lignende. Da byggearbeidet tok til høsten 1983, var det samlet inn 600.000 kroner, derav en donasjon på 100.000 kroner fra fabrikkeier Harald Lyches fond og en gave fra Drammen Sparebank på 25.000 kroner (i 1978). I byggeperioden kom det til flere større gaver: fra Einar Juels legat 50.000 kroner, fra Drammen Sparebank 100.000 kroner og fra Skoger sparebank 20.000 kroner. Sommeren 1984 var summen av innsamlede midler kommet opp i 850.000 kroner.

Den første gudstjenesten på kirketomten ble holdt i 1971 ved sogneprest Bjarne Eriksen, den neste fant sted 25.8.1974. Siden ble det holdt friluftsgudstjenester (i tilfelle dårlig vær på Fjell skole) hver år i slutten av august inntil 1983. I mai 1965 kjøpte Drammen kommune tomten av gårdbruker Marint Daa.

Fra 1972 har det regelmessig vært holdt gudstjeneste på Fjell skole. Her har også søndagsskolen holdt til.
Ved bispevisitasene november 1970 og oktober 1976 fikk kirkesaken på Fjell en fremtredende plass.

I siste halvdel av 1970-årene gjorde det seg gjeldende en viss treghet i fremdriften, da Drammen kommune ennå ikke fant rom på budsjettet til bevilgninger til en kirke på Fjell. Men det ble en ny fart i utviklingen da formannskapet, etter en utsettelse på 3 år, fattet sitt vedtak 25.8.1980 om å
1. oppnevne en plankomité
2. la arkitekt Fidjestøl prosjektere kirken,
3. gi fullmakt til å utarbeide forprosjekt,
4. bevilge penger til forprosjektet.

Plankomiteen kom til å bestå av Andreas Ulltveit-Moe, formann, Vivian Næss, Jens Dahlby, Olav Harket, Ove Norrud, Egil Bjertnes, sekretær. Den 8.7.1981 la komiteen frem sin innstilling for Sosialrådmannen. Det var da klart at realiseringen av dette byggeprosjektet var avhengig av at finansieringen kunne ordnes gjennom stiftelsen ”Kirken bygger i Tunsberg”. Denne institusjonen hadde arbeidet med saken siden 1978, da biskop Dagfinn Hauge på vegne av stiftelsen la frem et forslag til avtale mellom Drammen kommune og stiftelsen, som i hovedsak gikk ut på at stiftelsen skulle skaffe lån til byggingen og kommunen skulle betale avdrag og renter. En endelig avtale ble godkjent i Drammen bystyre 26.4.1983.
En byggekomité ble nå oppnevnt, bestående av

Olav Harket, formann – oppnevnt av ”Kirken bygger i Tunsberg”
Ove Norrud – oppnevnt av ”Kirken bygger..”
Bodil Johannessen – oppnevnt av ”Kirken bygger..”
Andreas Ulltveit-Moe – oppnevnt av Drammen kommune
Jens Dahlby – oppnevnt av Drammen kommune.

Kommunens byggeleder, Egil Bjertnes, ble utpekt til byggeleder for kirken. Denne komiteen holdt sitt første møte28.4.1983. Ut på forsommeren ble det sendt ut anbudsinnbydelse. Som hovedentreprenør ble valgt Lars Schau Entreprenørforretning AS. Konsulenter var Stener Sørensen (bygg), Kaare Skallerud jr. (el) og Dagfinn Sørensen (vvs). Det var forholdsvis lite tilbud på jobber innen byggevirksomheten på denne tiden, så entreprenøren var interessert i å komme snart i gang og holde et godt tempo. Byggearbeidene ble satt i gang 15.8.1983, søndag 30.10.1983 etter en gudstjeneste på Galterud skole ble grunnstenen lagt ved biskop Håkon E. Andersen. Og etter en byggetid på vel 10 måneder stod Fjell kirke ferdig i begynnelsen av juli 1984. Arbeidet hadde gått bra uten særlige uhell eller problemer.

Slik arkitekt Elisabeth Breen Fidjestøl med plankomiteens tilslutning planla og tegnet kirken, er Fjell kirke en typisk arbeidskirke med kirkerom, menighetssal, kirkestue samt kontoravdeling i hovedetasjen, som er 730 kvm brutto, og med ungdomssal og diverse mindre møterom i underetasjen som er 675 kvm brutto.
Kirkerommet er kvadratisk og har ca 180 sitteplasser. Menighetssalen har 150 plasser og kirkestuen ca. 80 plasser. De tre rommene kan skilles ad ved foldevegger og kan brukes sammen eller hver for seg. Kirkerommet har dessuten et sideskip med 50 sitteplasser, som kan stenges ad ved hjelp av skyvedører. Dette gir sammenlagt 460 plasser. Sideskipet tjener ellers som venterom for kontoravdelingen.

Ellers er det i hovedetasjen 5 kontorer mv., kjøkken, dåpsventerom og en liten garderobe.
Ungdomssalen i underetasjen er på 168 kvm, som kan gi 180 sitteplasser, med en scene. Her finnes også kjøkken, møterom, 2 grupperom, garderobe, toaletter m.v. Ungdomsavdelingen har direkte inngang og egen adkomst fra veien, også for rullestolbrukere.

Underetasjen er utført i betong med utvendig islolasjon. Kirkerommets vegger består av skallmur med betong i ytre vange, tegl i indre vange. Taket i kirkerommet har dragere av laminert tre. I den laveste del av bygget, kontor- og menighetsavdelingen, er det 172 steins tegl innvendig og treverk utvendig. Kirken har elektrisk oppvarming.

Kirketomten ligger til Solsvingen (har adresse Solsvingen 90), på 140 m.o.h., og grenser i nord mot oppkjøringen til Galterud skole, i vest mot friareal med furuskog, i sør mot en gruppe småhus. Det er vidt utsyn mot byen, fjorden og åsene nordover. Tomten heller mot nordøst og har fjell i dagen. Høydeforskjellen er så stor at en får innganger på markplan i begge etasjer.

Om interiøret uttalte kirkekonsulent Sigurd Muri: ”Bygningen gjev eit tiltalande inntrykk med friske former som er under trygg kontroll.”

Et kostnadsoverslag pr. 1.6.1981 låd på totalt 9,8 mill. kroner. To år senere hadde summen steget til 12,4 mill kroner. Av dette var 1,4 mill. kroner beregnet til inventar og utstyr, som det var forutsatt menigheten selv skulle dekke ved hjelp av innsamlede midler. Totalsummen synes å bli ca 11.0 mill. kroner, inklusiv inventaret på ca. 1,0 mill. kroner. Dette omfatter bl.a. Allen orgel og 3 pianoer, samt glassmaleri utført av Hans L. Rasmussen, alter og prekestol utskåret i furu av Øyvind Amundsen og utført av Eili Industri, Hønefoss.

Terje Ellingsen, sogneprest
(Fra festskrift ved innvielsen 26.8.1984)

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Kontaktinformasjon for Austad Fjell menighet Drammen

Fjell kirke ligger i Solsvingen 90, 3034 Drammen

Kontoradresse: Solsvingen 90, 3034 Drammen

E-post: post.drammen@kirken.no

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"