Konfirmant i Austad Fjell 2025!

Det er nå tid for velge konfirmasjon! Vi håper du vil ha konfirmasjonstiden hos oss! Velkommen til å lese mer om konfirmasjon her.

I Austad Fjell menighet har vi to muligheter:  DIALOG-konfirmant og HEL-konfirmant. DIALOG-konfirmant er et variert opplegg med undervisning, turer, gudstjenester m.m.

     HEL-konfirmant er et opplegg tilrettelagt for mennesker med ulike utviklingshemminger og funksjonsnedsettelser. Her vil våre HEL-gudstjenester være sentrale. Diakon Ingeborg Drange er ansvarlig for HEL-konfirmantene, mens sogneprest Christoffer Tjelle er ansvarlig for Dialogkonfirmantene.

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer