Dåp i Fjell

Dåpen er en av de store merkedagene i livet. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakramenter. Det er en hellig handling hvor det nyfødte barnet blir en del av den norske kirke. Man kan også bli døpt som voksen.

I Fjell kirke feires hvert dåpsbarn på en nær og personlig måte. Barnet løftes opp av presten og får sin egen velkomstsang. Vi setter stor pris på alle familier som velger å døpe barna sine hos oss! Derfor er det også gratis å låne peisestua til selskap i forbindelse med dåpen.

For hvert barn som døpes i vår menighet, fester vi et lite hjerte med navn og dato på dåpsskipet ved inngangen til kirkerommet. Slik minnes alle i menigheten om å be for dåpsbarna. Av og til har vi også dåp av ungdom og voksne, der den som døpes kan velge om det skal skje under gudstjenesten eller i en egen seremoni.

Austad Fjell menighet følger dåpsbarna videre med små gaver og hilsener når barna vokser opp. Vi sender ut invitasjoner på e-post, i vanlig post eller per telefon. Når barnet er 4 år, inviteres familien og barna til utdeling av «Min kirkebok». Les mer om trosopplæringstilbudene våre under overskriften "barn og unge".

Ta gjerne kontakt med presten direkte om du vurderer dåp i Fjell kirke, så finner vi en passende søndag. Vårt sentrale kirkekontor tar seg også av denne oppgaven, og du kommer direkte dit hvis vi ikke er å treffe i Fjell kirke. Se link nederst på siden for elektronisk påmelding til dåp.