Vår visjon er Fjell kirke - et møtested for alle! Fjell menighet vil være kirke og møtested for alle i bydelen. For å lykkes er menigheten helt avhengig av frivillige gaver. Vi er glade for gaver gjennom ofringer i gudstjenestene og for de mange enkeltgaver som kommer inn til menighetens konto. MEN: Den aller viktigste inntektskilden er at mange bidrar ved en fast givertjeneste. Med støttespillere i en raus og trofast givertjeneste sikres god og stabil økonomi for menigheten. Slik blir de totale inntektene forutsigbare og det er lettere å budsjettere. Du kan gi din gave til: Barn og unge, Diakoni med fokus på møteplasser og frivillighet. Kulturkirken som bidrar til konserter og kulturkvelder. Menighetsarbeidet generelt. I løpet perioden frem til 2024 har vi som mål å samle inn 100 000,- kroner i givertjenesten. Da trenger vi mange som blir med! Vi håper du er en av dem! Austad Fjell menighet har Vipps nr. 126377 og bankkonto nr. 2220.14.83666