Vigsel i kirken

Bryllup er en feiring av to personers kjærlighet for hverandre. De lover å elske og ære hverandre, og å holde sammen i gode og vonde dager resten av livet. Midt i all festivitas står to som deler felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to personer et løfte til hverandre om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage