Dåp

Dåpen er en av de store dagene i familien. Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født. Men den er noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. 

Dåpen, har med det å høre til et sted, å gjøre, det å ha et punkt av kjærlighet i tilværelsen en alltid kan komme tilbake til. Jesus døpte ikke, men ble selv døpt. Slik ble det bekreftet at han er et virkelig menneske. Vi har døpt i landet i 1000 år. I barnedåpen synliggjør vi at Gud er like glad i alle mennesker, også de som ikke selv vet at de er til. Selv de som ikke er døpt, er elsket. Det finnes ingen aldersgrense på dåp. I dåpen er absolutt alle mennesker velkommen.

I gamle dager var dåpen nytta til registrering av navn på alle som var født. Dette var en del av kirken sin funksjon som folkeregister. Slik er det ikke i dag. Nå kan vi konsentrere oss om innholdet , som handler om å synliggjøre at den døpte er en del av det store fellesskapet. Dette kom ved at Gud viste seg i historien er en god Gud, ved Jesus. Å døpe, gjør vi en gang, det er nok. I Hunstad er vi åpne for dåp, også utenfor kirkerommet, på andre tidspunkt. Kanskje ved ei elv. Et vann. En kveldsstund i kirken. Ta kontakt!

Unable to show searchform here, because there is no searchpage setup for the local unit. Fix this by adding a searchpage right below the local startpage