Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

Invitasjon til nytt kull sendes ut på våren året før konfirmantene skal konfirmeres, og påmeldingen starter 1. mai starter året i forkant. Det blir et informasjonsmøte for nye konfirmanter på høsten. Datoer for konfirmasjoner i 2023 blir 2. og 3. september, og i 2024 er datoene 7. og 8. september. Påmeldingen til konfirmasjon skjer her på våre nettsider. Ansvarlig for konfirmasjonstiden i Asker kirke for 2023-konfirmantene er kateketvikar Marianne Solheim.