Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen.

Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Vi sender i disse tider ut invitasjon til konfirmasjon i 2023. 1. mai starter vi påmeldingen. Det blir et informasjonsmøte for nye konfirmanter 13. oktober. Datoer for konfirmasjoner i 2023 blir 2. og 3. september. Påmeldingen til konfirmasjon 2023 skjer her på våre nettsider. Ansvarlig for konfirmasjonstiden i Asker kirke for 2023-konfirmantene er kateketvikar Marianne Solheim.