Konfirmasjon

Konfirmasjonen er kirken sitt tilbud til unge som ønsker å lære mer om kristendommen, kirken og gudstjenesten. Opplæringen foregår over et skoleår og avsluttes med konfirmasjonsgudstjenesten i juni.

Man behøver ikke være ”kjempekristen” for å delta på konfirmasjons-undervisningen. Konfirmasjonstiden skal være en periode i livet hvor du skal få lov til å komme som du er og være deg selv. Det er en tid for å stille spørsmål, filosofere, gruble og undersøke; for å være nysgjerrig og våge å nærme seg noen av de store spørsmålene man kanskje ikke tenker så mye over til vanlig. Det er en tid for å ha det morsomt og sosialt sammen med andre.

Samtidig er det er en tid for å bli bedre kjent med Gud og med det kirka står for, og det er en tid for bli bedre kjent med seg selv. Om du ønsker å konfirmere deg i kirken er helt og holdent ditt eget valg. Du kan selvsagt lytte til hva foreldrene og slektningene dine mener, men til syvende og sist er det du som må bestemme. Vi håper selvsagt at du har lyst til det, og alle vi som jobber i Rollag og Veggli menigheter kommer til arbeide for at du i så fall får en innholdsrik og spennende konfirmasjonstid.