Barn og unge

Moss menighet har en rekke tilbud om samlinger og aktiviteter for barn og unge fra 0 til 18 år. Vi ønsker å styrke samarbeidet med døpte barn- og unges foreldre og foresatte, være der unge er, gi tilhørighet og ansvar, og gi rom for unges kultur, engasjement og kreativitet.

I Moss er det gode relasjoner og samarbeid mellom skole og kirke, hvor elever og lærere får tilgang til relevant kompetanse i forhold til skolens lærerplaner.

Trosopplæringen har fokus på livstolkning og livsmestring, og vi vil være en kirke der barn, unge og unge familier opplever seg som en del av fellesskapet. Les mer om Den norske kirkes trosopplæring.