Om Moss menighet

Moss menighet ønsker å skape et møte mellom folk og det hellige, og mellom tradisjon og samtid. For de fleste mennesker er kirken nærværende i livets forskjellige faser. Vi ønsker å hjelpe mennesker å leve, ved å formidle tro, håp, og kjærlighet. Hvert år er vi i kontakt og berøring med rundt 40.000 mennesker gjennom kirkens ritualer, konserter og andre arrangementer.