Hole kirkekontor

Postadresse

Jomfrulandsveien 2, 3530 Røyse

Besøksadresse

Jomfrulandsveien 2, Kjellerbergsenteret

Kontaktinformasjon

Telefon: 32 16 01 00 https://kirken.no/hole

Personer

Bygninger

  • Hole kirkekontor

    Tlf. 32 16 01 00 Jomfrulandsveien 2 3530 Røyse
  • Hole kirkegård

    Tlf. 477 68 817 Prestegårdsveien 111, 3530 Røyse