Vigsel i kirken

Bryllup er en viktig begivenhet. For mange er det mye nytt å tenke på. Nedenfor har vi noen lenker som kan gi bedre innsikt i noe av det et brudepar må kjenne til. Før ekteskap kan inngås, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår. Se lenke "Viktige skjema".

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir to mennesker hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgerlig viet, kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

De siste årene er det blitt mer vanlig med borgerlig vigsel, men fortsatt gifter halvparten av alle par seg i kirken. Mer informasjon og praktiske råd til dem som planlegger bryllup i kirken, finnes i lenkene under.