Velkommen til dåp i Olsvik kirke!

Hovedbilde for tema

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Olsvik kirke er lys og trivelig, og godt tilrettelagt for dåp. Vi håper at du som hører til i menigheten vår velger å døpe barnet hos oss, hvor barnet og familien vil bli møtt og fulgt opp.

Registrering

Registrering til dåp i Bergen skjer gjennom Kirketorget, et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Se lenken over for registrering og mer informasjon.

Dåpssamling

I Olsvik kirke har vi en god ordning med en felles dåpssamling en onsdag i måneden kl. 10:00. Her kan vi avklare praktiske spørsmål, samtale litt om dåp og gi noen tanker om trosopplæring og kirkens arbeid i Olsvik.

Samlingen varer omtrent en time, og er viktig for både foreldre, faddere og oss som arbeider i Olsvik kirke. Vi vil gjerne at dere som foreldre prioriterer denne samlingen sammen. Ta gjerne med fadderne hvis det passer.

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp

Sitat

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.»

Mark 10, 14

Sitat

«Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Matt 28, 18–20