Om oss

De kirkelige ansatte har ulike oppgaver. SOKNEPREST: kirkelige handlinger, gudstjenester og sjelesorg. KATEKET konfirmasjon, barne-og ungdomsarbeid. KANTOR: musikk, kultur og utleie av kirkerom. DIAKON: omsorgtjenester, frivillighet og sjelesorg. KIRKETJENER: tilrettelegge kirkelige handlinger og utleie.  MENIGHETSARBEIDER: knøttesang, babysang og trosopplæring. DAGLIG LEDER: daglig drift og utleie.