Slettebakken menighet og koronavirus

Oppdatert informasjon om hvordan korona-viruset påvirker aktivitetene våre finner du her.

Grundig håndvask er viktig for å unngå å spre smitten. Foto: Unsplash
Slettebakken menighet forholder seg til råd og retningslinjer fra Fellesrådet, Bispedømmerådet, FHI og Bergen Kommune.
 
Nyeste oppdateringer
Finner du på Bergen Kirkelige Fellesråd, som også omfatter hvilke bestemmelser og regler vi i Slettebakken følger. BKFs retningslinjer finner du her.
Vi gjør lokale tilpasninger her, som justering av antall deltakere på gudstjenester og andre arrangementer. Vi har nå mulighet til å ha inntil 100 deltakere på gudstjenester, med 1 meters avstand, og registrering av deltakere i døren i forkant.
Se forøvirg kalenderen vår for info om hvilke arrangementer og samlinger vi holder åpent for.
Vi ber alle besøkende til kirken om å hjelpe oss med å overholde smittevernreglene, slik at vi så langt dete lar seg gjøre kan samle flest mulig til fellesskap i kirken!
 
Oppdatert 20.04.21

Bergen kommune har satt inn nye restriksjoner som i første omgang vil gjelde frem til 3.mai, og berører i hovedsak aktiviteter for barn og unge.  Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år må derfor avlyses i den nevnte perioden. Dette gjelder også konfirmantundervisning.

Det er fortsatt anledning til å arrangere aktiviteter utendørs, og for de av våre aktiviteter dette gjelder, som barnekor og ungdomsarbeidet, vil de få egen informasjon om dette. Pust i Bakken avlyses frem til disse restriksjonene er over.

Det er i tillegg innført påbud når det gjelder bruk  av munnbind i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer, i de tilfeller der det ikke er mulig å overholde enmetersregelen. 

Følg med på vår kalender her for å holde seg oppdatert om hvilke samlinger som gjennomføres og hvilke som de kommende ukene ikke blir noe av. 

 
Oppdatert 14.04.21
Etter gårsdagens pressekonferanse fra regjeringen, begynner også kirken å åpne litt opp fremover. For oss betyr det at vi kan holde gudstjeneste - dog med påmelding, begrensning i antall og henvisning av sitteplasser. Påmeldinger finner du her
Barne- og ungdomsarbeid fortsetter som vanlig. 
1-metersregelen gjelder som hovedregel for avstand. Ved sang er det 2 meter som gjelder. 
Ved utleie eller utlån av lokaler til private arrangementer kan maks 10 persone delta.
Det er sterkt anbefalt at man ikke krysser kommune-grenser for å delta på samlinger og arrangementer, dette gjelder også for kirken. 
 
Oppdatert 22.03.21
Regjeringen har kommet med nye nasjonale tiltak for å bremse den høye smittespredningen, og disse vil gjelde fra torsdag 25.mars og i første omgang frem til 14. april.
De nye restriksjonene innebærer blant annet at planlagte gudstjenester, samlinger og faste aktiviteter holdes digitalt eller avlyses i denne perioden. 
 
Oppdatert 22.02.21
Fra og med tirsdag 23. februar blir det mulig å ha inntil 100 deltakere på kirkelige arrangement, barn og unge kan starte opp med samlinger igjen og privat utleie for 10 deltakere er tillatt. Det vil bli lokale tilpasninger ut i fra hvilke lokaler man har og typen arrangement. Se kalenderen vår under "Hva skjer" for oppdatert info om møtepunktene våre
 
Oppdatert 15.02.21
Forsterkede smitteverntiltak i Bergen forlenges i ytterligere en uke fra mandag 15. februar til mandag 22. februar. Det vil dessverre si at all aktivitet utenom den som er rettet mot barn og unge under 20 år, og med unntak av gravferder, må avlyses den kommende uken. Se kalenderen vår for oppdatert oversikt over hvilke aktiviteter som holder åpent og ikke
 

Oppdater 08.02.21

Kirken og aktivitetene stenges 

Regjeringen har iverksatt forsterkede smitteverntiltak i Bergen og omegn fra søndag 07. februar kl 18. De forsterkede tiltakene gjelder fra 7. februar - 14. februar.

Det vil dessverre si at all aktivitet i kirkene våre (med unntak av begravelser og bisettelser) er avlyst kommende uke, også aktiviteter for barn og unge.

Informasjon om hva som skjer etter 14.feb kommer når det foreligger nytt fra regjeringen/kommunen.

 

Oppdatert 20.01.21

2021 startet ikke så godt som vi hadde håpet. Etter at de første to ukene har vært helt stengt ned, åpner arbeidet og kirkene våre sakte opp igjen.

Det er nå åpnet opp for å ha litt mer aktivitet, da hovedsakelig for barn og unge under 20 år. Det betyr at vi starter opp med våre aktiviteter for større barn og opp til 20 år - altså Aspirantkoret, ungdomsarbeidet og Pust i Bakken. Selvfølgelig med hensyn til gjeldende regler for sammenkomster. De enkelte medlemmene og gruppene dette gjelder vil få egen informasjon. 
Ellers har vi besluttet å ikke åpne opp for gudstjeneste enda, da det er begrening på 10 deltakere, men vi har i stedet laget klart en liten søndagsgudstjeneste-video som kommer ut på Kirkekinoen, Facebook og Youtube-kanalen vår nå på søndag 24.januar. 
 
Vi følger utviklingen rundt åpning av våre kirker, og vil utvide programmet i innenfor de rammene som er gitt, ut over vinteren
 
Oppdatert 04.01.21
Slettebakken menighet følger de nasjonale retningslinjene, og stenger all aktivitet frem til 18.januar. Det blir altså ingen gudstjenester, kor, middager eller andre samlinger.
Gravferder gjennomføres, med tillatelse om å ha opp til 50 personer tilstede. 
Andre sermonier som dåp og vigsel gjennomføres også, med opp til 10 personer tilstede.
 
Oppdatert 07.12.20
Vi har nå lov å samle inntil 50 person i lokaler (inne), og vil derfor holde Gudstjeneste nå på søndag 13.november. Påmelding er nødvendig for at ikke det skal komme flere enn det vi har plass til, og påmeldingsskjema er her.
Dåp legges enten til gudstjenesten, eller så avholder vi egen dåpsgudstjeneste. Ta kontakt med en av prestene våre for nærmere avtale.
Når det gjelder julen, holder vi på med planleggingen av den. Slik det ser ut nå, blir det utegudstjenester kl 14:30 og 16:00. Følg med på hjemmesiden her for mer informasjon
 
Oppdatert 23.11.20
Bergen Kommune fortsetter mer nødvendige tiltak for å bekjempe smitten, og kirken er også med på dette. Foreløpig betyr dette at vi ikke har anledning til å ta imot flere enn 20 i kirken, eneste unntaket er gravferder som kan ha opp til 50. 
Foreløpig er de fleste aktivitetene våre avlyst. Hvis det blir noen endringer legger vi ut informasjon om dette her og på forsiden på hjemmesiden vår fortløpende. 
Hvis du har behov for å snakke med noen, kan du ringe vår sokneprest Thor på tlf 924 21 008 eller administrasjonsleder Elisabeth på tlf 408 56 511.
Ta vare på hverandre i denne tiden som kommer - med avstand!
 
Oppdatert 06.11.20
Grunnet økt smitte har Fellesrådet og kommunen besluttet at all fysisk aktivitet i kirken innstilles frem til mandag 23.november. Dette gjelder kor, gruppesamlinger, konfirmantarbeid og gudstjenester. 
Unntakene er gravferder med maks 50 tilstede, og egne dåpssermonier med maks 20 tilstede. 
Hvis du har behov for å snakke med noen, kan du ringe vår sokneprest Thor på tlf 924 21 008 eller administrasjonsleder Elisabeth på tlf 408 56 511.
Ta vare på hverandre i denne tiden som kommer - med avstand!
 
Oppdatert 05.11.20
På grunn av økende smitte i Bergen og nye restriksjoner fra regjeringen avlyser vi dagens middag og korøvelser i kirken. Mer info om hvordan kirkelivet blir fremover kommer når vi får tilsendt retningslinjer fra fellesrådet.
 
Oppdatert 28.10.20

Bergen kommune kom i går med en innskjerping av retningslinjene for smittevern, i forbindelse med at smittetallene nå dessverre er på vei oppover igjen. Denne forskriften vil gjelde fra torsdag og i 4 uker fremover.

 

For BKF (Bergen Kirkelige Fellesråd)  sin del vil dette bety at:

 • Det blir forbud mot flere enn 50 pers. ved offentlige arrangementer i lokaler uten faste sitteplasser.  Faste sitteplasser, i denne sammenhengen, betyr dedikerte plasser for hvor man kan sitte. Dette vil ikke påvirke antall personer på gudstjenester og kirkelige handlinger (fortsatt maksgrense på 200 pers.), men vil innebære at man må merke av hvilke benker/stoler folk kan sitte på, og samtidig holde avstandsregelen.
 • Grensen på 50 personer vil gjelde for utleie av menighetslokaler til private arrangementer, f.eks. i forbindelse med minnesamvær og dåpsselskaper.
 • Vi gjeninnfører hjemmekontor som hovedregel for alle ansatte, men hvis det er særlige behov for å bruke kontoret avklares dette med nærmeste leder.
 • Man kan bruke morgendagen, onsdag, for å hente hjem nødvendig utstyr.
 • De pågående vernerundene vil bli midlertidig utsatt. Det kommer egen epost om dette til de involverte, og de ansatte skal fortsatt sende inn skjema slik det er gitt beskjed om.
 • Øvrig planlagt aktivitet og arrangementer kan avholdes innenfor gjeldende restriksjoner

 

På generell basis:

 • Det blir påbud om bruk av munnbind på kollektivtrafikk og offentlige steder, der enmetersregelen ikke kan overholdes. Dette gjelder ikke gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Det oppfordres til å forsøke og redusere antall sosiale kontakter
 
Fos oss i Slettebakken betyr dette at vi foreløpig fortsatt holder gående våre faste aktiviteter, da vi allerede har etablert gode rutiner for smittevern, og holder oss innenfor begrensningene som gjelder antall deltakere med og uten faste sitteplasser på våre samlinger.
Allehelgensgudstjenesten 01.november kan imidlertid ikke utføres slik som vi pleier, da det for så store samlinger er påbudt at alle deltakere må holde seg på sitteplassen sin under hele gjennomføring, og da kan vi ikke avholde nattverd. 
 
Som alltid ber vi alle våre besøkende overholde regel om å holde 1 meters avstand, være bevisst på god håndhygiene og være hjemme om man er syk eller i karantene. 
 
 
Oppdatert 25.09.20
Vi har igjen lov til å samles 200 stykker på offentlige arrangementer, så vi går så smått i gang med å samles igjen og holde gudstjeneste som normalt. Se kalender for oppdaterte arrangementer, og hjelp oss med å holde 1 meter, vaske hendene når du ankommer og jevnlig, og hold deg hjemme om du er syk!
 
Oppdatert 16.09.20
Det fremdeles høyt smittetrykk i Bergen og byrådet utvider smitteverntiltakene ytterligere en uke. Fana og Ytrebygda kirker stiller seg bak dette. Gudstjenestene går som oppsatt men med kun 50 tilstede. Øvrig aktivitet avlyses i denne perioden, med unntak av : 
 • Gudstjenester
 • Gravferd/bisettelser
 • Dåp

Tiltakene gjelder t.o.m. tirsdag 22.september, men kan forlenges.

La oss stå sammen for å verne hverandre. God dugnad!

 

Oppdatert 09.09.20
Bergen kommune har fra i går innført nye restriksjoner, som også påvirker kirken.
 
Nye regler gjelder de neste 10 dagene:
Maks 50 personer tilstede på offentlige arrangement. Dette omfatter også konfirmasjoner og gudstjenester. Vi vil derfor streame både lørdagens (12.09) konfirmasjonsgudstjeneste, og søndagens gudstjeneste. Se forside eller klikk på lenkene for å finne egen informasjon om dette.
For å bidra til å holde smitten nede, avlyser vi også de fleste av ukentlige arrangementer frem til og med 18.09.20. Se kalenderen vår under "Hva skjer?" for oversikt over hva som går, og hva som er avlyst.
For de samlingene vi fortsetter å ha gjelder samme forbehold som tidligere, se punkter fra oppdatering 27.08.20
 
 

Oppdatert 27.08.20
Nå som samfunnet gradvis åpner opp igjen, ønsker vi i Slettebakken menighet å gjøre det samme. Selv om vi gleder oss til å se kirkegjengerne våre igjen, må vi ha litt tålmodighet og åpne opp i et kontrollert tempo.
I første omgang nå har vi så smått begynt å åpne opp for de vanlige aktivitetene våre, med forholder oss til følgende: 

 • Lokaler vaskes før bruk av ansvarlig arrangør
 • Det skal føres lister over alle som deltar på samlingene, for å bedre kunne gjøre smittesporing skulle det bli nødvendig
 • Håndsprit og såpe på toalettene skal være tilgjenglig, og samtlige av våre besøkende bes vaske eller sprite hendene sine når de kommer og når de går (minst)
 • For lengre samlinger skal overflater desinfiseres en gang per time
 • 1 meters avstand mellom alle skal overholdes
 • Er du syk eller ikke føler deg helt i form: ta kontakt med helsevesenet og hold deg hjemme

 

Gudstjenester holdes nå som relativt normalt, men med en begrensning på 187 plasser i kirken. Dette går fint for våre vanlige gudstjenester, men det betyr at konfirmasjonsgudstjenestene våre som skal holdes nå i september kun er for invitert og påmeldt konfirmantfamilie.

Menigheten tar forbehold om endringer i høstens program på grunn av koronaviruset.

Takk for tålmodigheten og støtten vi får i forbindelse med dette.Vi gleder oss til å, sakte men sikkert, møte dere igjen!

 

Spørsmål kan rettes til
Administrasjonsleder Elisabeth Erve Heimset
Sokneprest Thor Brekkeflat
eller du når oss på e-post slettebakken.menighet.bergen@kirken.no

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"