Om oss

Salhus kirke er en menighet i Den norske kirke. Hordvik, Salhus, Toppe og Morvik er menighetens område. Salhus menighet sin visjon er «Bli i min kjærlighet» (Joh 15;9). Vi som fellesskap og kan få ta i mot og leve i denne kjærligheten. Jesus sier selv hvilken kjærlighet det er snakk om, for videre i Johannes evangeliet sier han at «ingen har større kjærlighet en den som gir sitt liv for sine venner». Den kjærlighet er oss til del, vi får leve i fellesskap med Gud og mennesker i tilgivelse, barmhjertighet, håp og løfte om evig liv. Vi vil bygge et fellesskap med mye hjertevarme i omsorg og kjærlighet. Vi vil være en raus menighet slik Jesus er raus i sin invitasjon til oss alle om å bli i hans kjærlighet.