Dåp

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus. Her kan dere finne frem til tid for dåp, som passer for dere, og selv melde inn ønskene.

KIRKETORGET er et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Her tar vi imot forespørsel og ordner med papirene i forbindelse med dåp. På hjemmesiden til menigheten har vi lagt til rette for at dere selv kan finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel.

Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen. Elektronisk forespørsel om dåp fungerer fint ved bruk av PC, mens vi fortsatt har problemer med å få det til å fungere tilfredsstillende på nettbrett og mobil.

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp