Dåp er viktig også nå, ta kontakt så hjelper vi dere!

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

Mange følelser fyller oss når vi står med et lite barn i armene våre. Vi kjenner på glede, undring og takk. Dåp er en gammel tradisjon i landet vårt. Når du døper barnet ditt legger du det i Guds beskyttende hender. Det blir Guds barn og medlem av Den norske kirke. Hjertelig velkommen til i dåp i en av våre kirker!

Om registrering av dåp:

1. Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten der dere bor. Her vil barnet i årene som kommer få invitasjon om å ta del i menighetens lokale trosopplæringstilbud. Ønskes dåp i Haakonsvern kirke ta direkte kontakt med prestekontoret på Håkonsvern, tlf 55 50 28 21.

2.

Ønsker dere å døpe barnet i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med kirken i Bergens servicekontor: Kirketorget, på tlf 55 59 32 10.

3. Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og være fylt 15 år. På grunn av restriksjoner grunnet corona virus gjennomføres dåp i mindre grupper. Ta kontakt om du har spørsmål om hvordan dette praktisk kan gjennomføres for dåpen dere vil planlegge. Vi vil opplyse at vi gir mulighet for å gjennomføre dåp også på andre ukedager enn søndag.Nedenfor finner du påmeldingsskjema til dåp, mer informasjon om dåpshandlingen, praktiske forberedelser og det å være fadder.

Har du praktiske spørsmål om dåp i kirken i Bergen, kontakt Kirketorget som organiserer det administrative i forbindelse med dåp, tlf: 55 59 32 10.

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp