Dåp

Dåpsdagen er en markering og feiring av barnet som er født, men den er også noe mer. Dåp er ett av kirkens to sakrament. Det er en hellig handling kirken utfører på oppdrag fra Jesus.

KIRKETORGET er et sentralt kontor for alle kirkene i Bergen. Der tar de imot forespørsel og ordner med papirene i forbindelse med dåp. En stund etter fødsel vil dere motta invitasjon til dåp fra den kirken dere hører til.

På hjemmesiden er det lagt til rette for at dere selv kan finne mulige gudstjenester/søndager med dåp, om det er ledige plasser - og sende inn forespørsel. Dere kan sette opp flere valg, i prioritert rekkefølge. Skjemaet kan sendes inn flere ganger, slik at dere kan oppdatere innholdet, med f. eks. faddere. Vi trenger alle opplysninger senest 14 dager før dåpen.

Les disse punktene før dere går videre til skjemaet:

* Vi anbefaler at dere døper barnet i den menigheten dere bor, der menigheten vil følge opp barnet i årene som kommer.

* Ønsker dere å døpe barnet i en annen kirke i Bergen, bør dere avtale dette med presten i den menigheten, før dere fyller ut skjema på hjemmesiden til den aktuelle menigheten.

* Ønsker dere dåp i en kirke som ligger utenfor Bergen kommune, må dere ta kontakt med den menigheten der dere ønsker dåpen, deretter tar dere kontakt med Kirketorget, på tlf 55 59 32 10 for å avtale dåpssamtale med en menighet i Bergen. * Fadderne må være medlem i Den norske kirke eller en kirke som praktiserer barnedåp, og nedre aldersgrense er 15 år. I praksis sier vi det året da ungdommer konfirmeres.

KIRKETORGET kan også kontaktes på telefon eller felles epost:

Telefon: 55 59 32 10

Epost: kirketorget.bergen@kirken.no     Med ønske om alt godt og rik velsignelse over barn og familie!

Det er dåp i kirken. Et barn blir holdt over en døpefont, og får vann over hodet.

Velkommen til dåp i Den norske kirke!

Alle er velkommen til dåp i Den norske kirke. Les mer og meld på til dåp her.

Påmelding til dåp