Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget 2023

11. september er det kirkevalg. Åsane menighet har nominert 16 kandidater til det nye menighetsrådet.

Presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget 2023

11. september er det kirkevalg. Åsane menighet har nominert 16 kandidater til det nye menighetsrådet. De 10 som får flest stemmer blir faste medlemmer, de seks andre blir vara-medlemmer.

Menighetsbladet har stilt kandidatene følgende to spørsmål som kandidatene har reflektert over:

Hva er du spesielt opptatt av i Åsane menighet?
Hva har du lyst til å bidra med i menighetsrådet?

Nedenfor finner dere kandidatenes tilbakemelding og litt informasjon om hver enkelt kandidat. Kandidatene er presentert i prioritert rekkefølge. Det er mulighet for velgerne å endre denne rekkefølgen ved å gi opptil tre kandidater én ekstra personstemme. Dette gjelder forøvrig også for valget til bispedømmeråd. Men her finnes det fire lister, så dette blir ikke et rent personvalg. Informasjon om valget til bispedømmeråd finnes på den norske kirkes hjemmesider.

Den endelige rekkefølgen av kandidatene til menighetsrådet avgjøres på følgende måte: «Kandidater på listen som har oppnådd et personlig stemmetall på minst fem prosent av listens stemmetall, kåres i rekkefølge etter antall mottatte personlige stemmer. Øvrige kandidater kåres på grunnlag av sin rekkefølge på listen. Har flere kandidater fått like mange stemmer, eller ingen stemmer, er rekkefølgen på listen avgjørende.»

Stemmerett ved menighetsrådsvalg har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet, og som har fylt 15 år innen utgangen av valgåret. Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme/forhåndsstemme.

Du kan forhåndsstemme digitalt i perioden 10. august til 6. september 2023. Det gjør du på www.kirkevalget.no

Du kan også forhåndsstemme i Åsane kirke på følgende tidspunkt:

· torsdag 10. aug. kl. 13 – 15
· onsdag 16. aug. kl. 13 – 15
· torsdag 24. aug. kl. 13 – 15
· onsdag 30. aug. kl. 13 – 15
· torsdag 31. aug. kl. 15 – 20
· søndag 3. sep. kl. 12 – 13
· torsdag 7. sep. kl. 13 – 15

På valgdagen 11. september er valglokalene åpne fra kl. 9.00 til kl. 21.00. Valglokalene for Åsane menighet er Flaktveithallen, Rolland skole, Haukedalen skole, Kyrkjekrinsen skole og Hordvik skole.

Kandidater til menighetsrådsvalget:Harald Berge
Breisteinf. 1956, daglig leder i NLMbarnehagene, Breistein:

Jeg ønsker å arbeide for at alle skal kjenne seg sett og velkommen i kirken. Det er viktig å formidle Guds kjærlighet til oss gjennom Jesus Kristus slik den er beskrevet i den lille bibel. (Joh 3.16) Dette ønsker jeg skal formidles også når vi møter mennesker i forbindelse med viktige hendelser i livet som for eksempel dåp, konfirmasjon, vielse og begravelse.

Barn og unge må alltid være viktige når vi skal prioritere ressurser,

Det er en berikelse for kirken å få være misjonerende både i Norge og internasjonalt.

 

Ingfrid Mulen, 1969, Hylkje

Pedagogikk, kristendom, musikk og ledelsesfag. Personalrådgiver ved Bjørgvin bispedømmekontoret.

Jeg ønsker meg en kirke som gir rom for både unge og seniorer, som rommer lokalsamfunn og diakoni lokalt. Menigheten er en brikke i den verdensvide kirke og det ønsker jeg å jobbe for at skal synes i Åsane menighet.

 

Håkon Vilhelm Bech-Sørensen, f. 1950, pensjonist, Flaktveit:

Pensjonert lektor fra Danielsen VGS. Bakgrunn fra Laget (NKSS). Er med i menighetsrådet i Åsane kirke i inneværende periode, og synger i kirkekoret (Prima Vista).

Åsane menighet har en stor kontaktflate med mennesker i alle aldre og livsfaser. Dette er en unik mulighet til å invitere til fellesskap og aktiviteter, og formidle evangeliet om Jesus Kristus. 

Gudstjenestene er menighetens viktigste samlingspunkt. Jeg håper menighetsrådet kan bidra i videre utforming av disse. For meg personlig betyr liturgien mye. Menigheten driver et omfattende klubbarbeid for personer med utviklingshemming, dette sammen med barne- og ungdomsarbeid er også viktige satsingsområder.

Kari Seljenes Indrøy (1962), Ulset:

Lektor i barneskolen og tidligere ved NLA Høgskolen, Lærerutdanningen

I menighetssammenheng har jeg ledet søndagsskole, vært kirketjener, sittet i menighetsrådet, deltatt i diverse styrearbeid, ledet sorggruppe og vært aktiv i Korskolen og Klubb+ i flere år. 

Jeg ønsker å være med på å gjøre en forskjell for barn og unge, spesielt det arbeidet Åsane menighet har for unge med spesielle behov. 

Øystein Aadland (1971) Nyborg

Jeg ønsker å støtte opp om en levende, tidsriktig og inkluderende kirke som viser omsorg for medmennesker i alle livssituasjoner. 

 

Jeg håper å kunne bringe nye tanker og reflekterte ideer inn i menighetsrådsarbeidet.

 

Arngunna Haga (1967) Ulset:

Avdelingsleder

Jeg ønsker at Åsane kirke er en kirke hvor du blir møtt for den du er. At du i møte med kirken kan oppleve å bli sett, støttet og utfordret. Jeg vil jobbe for at vi sammen bygger gode fellesskap. At kirken er en boltreplass for folk i alle aldre, en boltreplass hvor vi opplever en himmel over livet.

 

Tor D Hanson (1953) Ulset:

Pensjonert sivilingeniør fra Equinor,

Medlem av menighetsrådet i de fire foregående perioder. Medarbeider i menighetsbladet. Er med i bønnegruppen i kirken om mandagene og i et hus-fellesskap i menigheten.

I en tid hvor mange mener at Norge ikke lenger er et kristent land, ønsker jeg at vi som menighet, med Guds hjelp, skal være enda ivrigere med utadrettet formidling av evangeliet om Jesus Kristus slik at alle forstår hva som er Guds fulle plan og vilje for oss mennesker.

Noen konkrete utfordringer blant mange: Støtte dåpsforeldre med den kristne opplæring av barna. Legge til rette for at konfirmantene våre kan finne et åndelig hjem i kirken etter konfirmasjonen slik at de vokser i troen. Hjelpe barnefamilier til et aktivt gudstjenesteliv. Møte alle mennesker, uavhengig av hvem de er og hva de tror på, med vennlighet og omsorg, og gi en hjelpende hånd til alle som trenger det.

 

Anette Nystad Muñoz, f. 1975, førstekonsulent, Ulset:

Allsidig bakgrunn, alt fra varehandel til rusforebygging/-ettervern. Har erfaring fra styrer/råd i forskjellige menigheter, og har de siste 7-8 årene vært aktiv i konfirmantarbeidet i Åsane kirke.

For meg er det viktig at kirken er åpen for alle og er et møtepunkt for mennesker i alle aldre og i alle livets faser. At kirken er levende med aktiviteter som er inkluderende og gjør at man føler seg velkommen og sett. Dette er noe jeg håper jeg kan bidra med å opprettholde og ev videreutvikle.

 

Claus Ingebrigtsen (1959) Nyborg

Info om arbeid: Jeg har jobbet i 41 år som lektor i v.g.s., ett år som tilsynsfører i barnevernet og ett år som idrettsoffiser.

Erfaringer fra kristen aktivitet: Søndagsskolelærer, redaktør i menighetsbladet i Eidsvåg , KRIK leder , konfirmant arbeid og medlem av Sanctus

Jeg er opptatt av at alle som kommer til kirken må ønskes velkommen. Åsane kirke har flere møter som kan bidra til engasjement og hindre ensomhet, barne og ungdomsarbeidet er også viktige aktiviteter jeg brenner for.

 

John Tore Valand (@Jtvaland) / Twitter

John Tore Valand, f. 1980, seniorrådgiver, Tertnes:

Utdannet sykepleier og helseinformatiker. 

Jeg vil arbeide for at kirken skal oppleves som åpen, utadrettet og inkluderende.

 

Sandra Bergquist (1996) Flaktveit:

Utdannet barnehagelærer og er styrer i Stjernen Åpen Barnehage.

Jeg er opptatt av at alle skal kunne ha et sted å komme til uavhengig hvem man er. Jeg ønsker at barn og unge skal få føle på tilhørighet og det er noe jeg vil bidra med.

 

Randi Münter Sellevold, 1952, Ulset:

Pensjonert lærer, barne- og ungdomsskole

Hvorfor jeg vil stille til valg til menighetsrådet: Først og fremst fordi jeg ble spurt. Så tenker jeg at jeg muligens kan gjøre en ordentlig jobb i den settingen. 

Jeg er oppdradd med gudstjenesten, og er glad i den. 

Andre tanker om menigheten: At vi er en Jesus-sentrert menighet. Så får alt arbeid følge av det. 

 

Rolf Armand Rasmussen (1951) Flaktrveit

Jeg er nå pensjonist etter 32 år som prest i menigheten.
Jeg har særlig vært involvert i arbeidet for utviklingshemmede, både som konfirmanter og senere som klubbdeltakere. På fritiden har jeg med glede deltatt i det store korarbeidet i Åsane menighet. Jeg deltar i bønnegruppen og i et hus-fellesskap i menigheten.

Jeg er opptatt av at gudstjenesten fortsatt skal være det levende pulsslaget i menighetens liv. Her kan vi ufullkomne mennesker møtes på like fot, og oppleve at vi likevel er elsket av den fullkomne Gud. Ut fra dette livgivende møtet går det årer til alle grener av menighetens liv.

I menighetsrådet vil jeg være opptatt av at de nye strukturer som nå skal utformes for kirkens organisasjon og videre liv blir gode og tjenlige både for ansatte og frivillig engasjerte. Ingen kan være kirke alene – vi må trekke sammen på gode måter.

Det er mange gode saker som fortjener innsats fra frivillige hender. Men som kristne er det ett oppdrag som må komme først: å bringe den gode nyheten videre til alle som ikke har hørt den. Kirken ligger sentralt i bydelen, og budskapet vårt må være som lyset av et fyrtårn: det kommer til alle og gjøre en viktig forskjell.

 

Bjarte Flaten (1956) Ulset:

Pensjonist

Åsane menighet har stor kontaktflate, og jeg ønsker at vi kan bygge gode fellesskap, og formidle evangeliet om Kristus.  Kunnskap om kirke og kristendom er i ferd med å forvitre i vårt samfunn, og vi må tenke nytt om hvordan vi kan styrke opplæring i kristendom.  

 

Tor Vilhelm Tysseland (1970), Nyborg:

Kirketjener i Åsane menighet

Utdannet allmennlærer med bachelor i kristendom/menighetspedagogikk
Fritidsinteresser: Familie, venner, Kiss-fan og sportsentusiast.
Lang erfaring med mye menighetsarbeid.

Mitt mål er at Åsane menighet skal være en god samlingsplass i hverdag, fest og sorg. Her skal alle bli sett og komme som de er med sine erfaringer i livet. Alle er like mye verdt i Jesu øyne. Kirken må ha et solid fotfeste både i Bibelen (Guds ord), kulturen og lokalsamfunnet den tilhører, skal vi nå frem til mennesker med evangeliet. Jeg er opptatt av at vi samarbeider med bedehus, barnehager, skoler osv.  Vi må også våge å stå opp for de kristne verdier som har vært gode bærebjelker i vårt samfunn i mange generasjoner. Menneskeverdet er ukrenkelig og håpet om det evige livet vi har ved Jesus må lyde klart.

 

Øystein Lauvås (1976) Mjølkeråen:

Ansatt i Coop, jobber for Obs! Bygg Åsane.
Har tidligere vært med i Sanctus, Korskolen og KRIK

Håper på å få være med på å gjøre kirken enda mer åpen for våre medlemmer og nye medlemmer. Og er derfor opptatt av mangfold og likeverd selv for de som ikke allerede føler seg helt til rette i kirkens fellesskap, ønsker derfor å bedre tilbudet for kvinner og menn 25+ som ennå ikke har stiftet familie, men fortsatt kan ha muligheten til å føle tilhørigheten her sammen med oss. videre. For vi trenger alle å være en del av noe sammen, det gjør oss sterkere.

 

 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"