– Sammen skaper vi mer himmel på jord

Kirkemøtet 2024 takker alle frivillige, ansatte og folkevalgte. Les hilsenen på nynorsk, bokmål eller nordsamisk.

Frivillige, folkevalde, ungdomsråd og tilsette – tusen takk!, skriver Kirkemøtet. Foto: Ole Henrik Kongsvik

Saman for kyrkja si framtid

Helsing frå Kyrkjemøtet 2024 til frivillige, tilsette og folkevalde i Den norske kyrkja 

«Gud er trufast, han som har kalla dykk til fellesskap med sin Son, Jesus Kristus, vår Herre.» (1 Kor 1,9) 

Frivillige, folkevalde, ungdomsråd og tilsette – tusen takk! Kyrkja er der livet vert levd, saman skapar vi meir himmel på jorda.  

I ei tid med store endringar, er ikkje kyrkja lenger eit sjølvsagt val for alle. Men endring skapar nye moglegheiter. Vi må sjå vår eiga tid i auga og ikkje slå blikket ned, men be om klarsyn og frimod til å dele trua og vona vår.  

Den norske kyrkja er ei levande og brei folkekyrkje. Vi er nesten 80 000 frivillige, 8 000 tilsette, rundt 12 000 folkevalde og 3,5 millionar medlemer. I ei så omfattande rørsle er trua mangfaldig og meiningane mange. Men fellesskapen veks når vi opnar oss for kvarandre.  

11.–14. april har representantar frå alle bispedøma i landet vore samla til Kyrkjemøte i Trondheim. Viktige saker har vore rapporten frå Sanning- og forsoningskommisjonen, ny liturgi for oskeonsdag og overordna plan for kyrkjeleg undervising og læring. Vi har også valt nye sentralkyrkjelege råd med leiarar. Målet vårt er å støtte og styrkje arbeidet vi gjer som kyrkje i lokalsamfunnet. Vi er glade for å saman jobbe for å utvikle den felles kyrkja vår!  

Gudstenestelivet, fellesskapen og møte med enkeltmenneske byggjer framtida for kyrkja. Vi står saman i bøn og forventning.  

Takk!  

«Og Guds fred, som går over all forstand, skal vara dykkar hjarte og tankar i Kristus Jesus.» (Fil 4,7) 

 

Sammen for kirkens fremtid

Hilsen fra Kirkemøtet 2024 til frivillige, ansatte og folkevalgte i Den norske kirke 

«Gud er trofast, han som har kalt dere til fellesskap med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.» (1 Kor 1,9) 

Frivillige, folkevalgte, ungdomsråd og ansatte - tusen takk! Kirken er der livet leves, sammen skaper vi mer himmel på jord. 

I en tid med store endringer, er ikke kirken lenger et selvsagt valg for alle. Men forandring skaper nye muligheter. Vi må se vår egen tid i øynene og ikke slå blikket ned, men be om klarsyn og frimodighet til å dele vår tro og vårt håp.  

Den norske kirke er en levende og bred folkekirke. Vi er nesten 80 000 frivillige, 8 000 ansatte, rundt 12 000 folkevalgte og 3,5 millioner medlemmer. I en så omfattende bevegelse er troen mangfoldig og meningene mange. Men når vi åpner oss for hverandre, vokser fellesskapet. 

11.-14. april har representanter fra alle landets bispedømmer vært samlet til Kirkemøte i Trondheim. Viktige saker har vært sannhets- og forsoningskommisjonens rapport, ny liturgi for askeonsdag og overordnet plan for kirkelig undervisning og læring. Vi har også valgt nye sentralkirkelige råd med rådsledere. Vårt mål er å støtte og styrke arbeidet vi gjør som kirke i lokalsamfunnet. Vi er glade for å jobbe sammen for å utvikle vår felles kirke!  

Gudstjenestelivet, fellesskapet og møter med enkeltmennesker bygger kirkens fremtid. Vi står sammen i bønn og forventning.  

Takk! 

"Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus." (Fil 4,7)  

 

Searválagaid girku boahtteáiggis  

2024 Girkočoahkkima dearvuođat buot Norgga girku eaktodáhtolaččaide, bargiide ja álbmotválljen lahtuide.  

“Ipmil lea rávkan din Bártnis Jesus Kristusa, min Hearrá, searvevuhtii, ja son lea oskkáldas.” (1 Kor 1,9) 

Eaktodáhtolaččat, álbmotválljen lahtut, nuoraidráđđi ja bargit – eatnat giitu! Girku lea gos olbmot ellet, searválagaid mii hukset eambbo almmi eatnama alde. 

Go máilbmi nuppástuvvá johtilit, de ii leat šat girku diehttelas buohkaide. Muhto nuppástuvvamis badjánit maid ođđa vejolašvuođat. De ii ábut ujostallat muhto baicca duostat áicat áigámet, dustet dan ja rohkadallat alccamet čielga oskku ja roahkkatvuođa juogadit oskomet ja doaivvu earáiguin.  

Norgga girku lea ealli ja fátmmasteaddji álbmotgirku. Mis leat váile 80 000 eaktodáhtolačča, 8 000 bargi, sullii 12 000 álbmotválljen lahtu ja 3,5 miljovnna miellahtu. Nu stuora organisašuvnnas lea osku girjái ja oaivilat máŋggat. Muhto gulahallamiin viidánit oktavuođat. 

Cuoŋománu 11.-14. beivviid, čoagganedje ovddasteaddjit buot bismagottiin olles riikkas Girkočoahkkimii, Troandimis. Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna raporta, ođđa liturgiija gutnagaskavahkkoipmilbálvalussii, ja obbalaš plána girkolaš oahpaheapmái ja oahppamii leat leamaš dehálaš áššin. Mii leat válljen ođđa guovddášgirkolaš ráđiid ja- jođiheddjiid. Min mihttun lea doarjut ja nanusmahttit girku doaimmaid báikkálaš servodagain. Mii leat ilus searválagaid ovdánahttit min oktasaš girku! 

Ipmilbálvalusdoaibma, oktavuohta ja oaidnaleamit huksejit girku boahtteáiggi. Mii rohkadallat ovttas ja mis leat buohkain oktasaš boahtteáiggevuordámušat. 

Giitu!  

“Dalle Ipmila ráfi mii manná buot jierpmi badjel, várjala din váimmu ja jurdagiid Kristus Jesusis.” Fil 4,7

Les mer om Kirkemøtet og vedtakene som ble gjort i 2024. 

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"