Biskopene

Nidaros bispedømme har to tjenestegjørende biskoper: Nidaros biskop og preses i Bispemøtet.

Nidaros biskop er ansvarlig biskop for Nidaros bispedømme og representerer bispedømmet som helhet.

Preses utøver biskopens myndighet innenfor Nidaros Domprosti

Nidaros biskop, utøver den myndighet som er lagt til biskopen, i de øvrige delene av Nidaros bispedømme.

Preses har sete i Nidaros bispedømmeråd i personalsaker (tilsetting o.a.) innenfor Nidaros domprosti. Nidaros biskop har sete i bispedømmerådet i alle andre saker.

Nidaros biskop er fast vikar for preses i saker som gjelder tilsynsområdet til preses. Domprosten er fast vikar for Nidaros biskop. Bispemøtets visepreses er fast vikar for preses' funksjoner som leder av Bispemøtet.