Sokneprestens rolle

Oslo Bispedømme ønsker å vektlegge sokneprestens rolle og oppmuntre til å utøve ledelse i den daglige dialog og omgang med stab og frivillige.

Soknepresten er gitt et helhetlig pastoralt lederansvar for menigheten. Ihht Kirkeordning for Den norske kirke § 9 har soknepresten sete i menighetsrådet. Det innebærer at soknepresten har et særlig ansvar for å bidra til strategisk og åndelig ledelse gjennom denne funksjonen.

Sokneprestens rolle i menighetsrådet sammenholdt med Tjenesteordningen for menighetsprester (§§ 9 og10), innebærer å bidra til enhet og samhold i alt som har med menighetens liv og virke å gjøre. Denne helhetlige ledelsen utøves ved sokneprestens nærvær med sine medarbeidere, i samtaler og gjennom det soknepresten fokuserer. Det handler om å være bevissthet på sin rolle som åndelig leder og ha oppmerksomhet på og fremelske det viktigste. Prestens livsførsel, forkynnelse og evne til å se og inspirere andre, er viktig for å bygge opp tillit som leder.

Det er også viktig å være kjent med regelverket som gir rett og plikt til å lede. I det følgende er gitt en kortfattet beskrivelse av de moment som forventes ivaretatt av soknepresten slik at pastoral ledelse kan realiseres i det daglige.

Soknepresten:

- Står under prostens ledelse.

- Inngår i helhetlig ledelse av menigheten sammen med menighetsråd og daglig leder/menighetsforvalter. Det innebærer å bidra til å bygge holdninger og kultur for samhandling, gjensidig læring og fellesskap.

  • Leder prestetjenesten og gudstjenestelivet i soknet – uten å ha arbeidsgivers styringsrett eller prostens rett til å bestemme omfanget av gjøremål.
  • Soknepresten har «arbeidslederansvar». Det handler særlig om arbeidsfordeling og arbeidsbelastning, om prestetjenesten i soknet og om personalomsorg.
  • Soknepresten har ansvar for å etablere faste møtepunkter med soknets øvrige prester og ta initiativ til temaer, samarbeid, fellesskap om prestetjenesten.
  • Soknepresten har ansvar for å sette opp tjenestelister
  • Soknepresten har ansvar for strategisk ledelse, fornyelse, utvikling og endring av prestetjenesten.

- Sitter i MR og AU og har der ansvar for strategisk og åndelig ledelse av menigheten i samarbeid med MR. Soknepresten har ansvar for å bidra til å lære opp nye MR og MR- ledere i deres rolle og oppgaver.

- Sørger for samordning av prestetjenesten med menighetsrådets virksomhet, jf. tjenesteordningen § 10

- Er kapellanens lokale arbeidsleder og en del av dennes tjenestevei, jf. tjenesteordningen § 8

  • Påtegner søknader (ikke stillingssøknader) og henvendelser til høyere myndighet/eventuelt får kopi.
  • Gjennomfører jevnlige samtaler med kapellanen/andre menighetsprester

- Påser at gjeldende arbeidsfordeling mellom prestene blir fulgt.

- Bistår de prester en er nærmeste leder for i prioritering av arbeidsoppgaver og gir råd om andre tiltak ved for stor arbeidsbelastning. Tar initiativ til endring av arbeidsfordeling eller arbeidsbeskrivelse, jf. tjenesteordningen § 16.

- Gir samtykke til ordinert prest i Dnk som ikke er tilsatt i soknet/tjenestedistriktet, til å holde gudstjeneste, forrette kirkelige handlinger

- Har ansvar for kirkebokføringen (jf. tjenesteordningen § 13) og uttaler seg i samråd med MR i saker som har med utleie av kirker (se regler for bruk av kirken, særlig §§ 13 og15)

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"