Oslo bispedømme

Postadresse

Pb. 9307 Grønland, 0135 Oslo

Besøksadresse

St. Hallvardsplass 3, 0192 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 30 11 60

Personer

Lenker