Kirken driver med sorgarbeid på flere forskjellige måter.