Varsling om kritikkverdige forhold

Varsling handler om arbeidstakernes rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Her finner du rutiner og skjema for varsling i rettssubjektet Den norske kirke.

Varsling om kritikkverdige forhold


Oppfordres til å varsle
Ansatte oppfordres til å varsle dersom en oppdager kritikkverdige forhold i virksomheten. Varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold til noen som kan sørge for at forholdene rettes opp. Varsling bidrar til kvalitetssikring av virksomheten og oppmerksomhet omkring verdier og etisk atferd vi ønsker i Den norske kirke.


Eksempler på kritikkverdige forhold

Det kan varsles om

 • straffbare forhold
 • brudd på rettslige forpliktelser
 • brudd på virksomhetens interne retningslinjer
 • uforsvarlig saksbehandling eller tjenesteutøvelse
 • mobbing
 • trakassering
 • utilbørlig opptreden
 • annen uetisk eller kritikkverdig atferd


Varslingen skal skje forsvarlig

Skjema for varsling kan brukes. Varsling i samsvar med varslingsplikt (inkludert avvergeplikt, jfr. straffeloven §196), varsling til tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet er også alltid forsvarlig.


Hvem skal ha varselet?
Varselet bør leveres til nærmeste overordnede leder eller til tillitsvalgt/verneombud. Hvis varselet gjelder nærmeste leder, kan det varsles til neste nivå. Hvis varselet gjelder øverste administrative leder, skal varselet gå til internrevisor eller Den norske kirkes kontrollutvalg.


Skriftlig eller muntlig?

 • Det anbefales å bruke varslingsskjema og at varslingen formuleres saklig og nøkternt. Arbeidsgiver ønsker at varselet skal underskrives med navn slik at man kan innhente ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til varsleren om hva som gjøres med saken.
 • Varsling kan gjøres anonymt, men åpenhet er ønskelig og vil bedre saksbehandlingen.
 • Varslerens identitet skal behandles fortrolig av involverte parter.


Etter at varselet er gitt

 • Den som mottar varselet plikter å følge opp.
 • Kritikkverdige forhold skal rettes opp.
 • Den som varsler vil få tilbakemelding fra arbeidsgiver innen 14 dager om hva som skjer med saken. (Ved anonym varsling kan ikke slik tilbakemelding gis.)
 • Dersom varselet viser seg å være grunnløst, skal likevel varsler få en skriftlig forklaring og korrigerende opplysninger.
 • Ledelsen har ansvar for å ta vare på både varsleren og den som evt. er rammet av varslingen.
 • Arbeidsmiljøutvalget blir orientert om varsel og oppfølging.


Forbud om gjengjeldelse ved varsling
Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med gjengjeldelse. Eksempler på ulovlig gjengjeldelse vil være ulike former for mobbing/trakassering/utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, at arbeidstaker ikke får naturlig utvikling i lønns- og arbeidsvilkår, oppsigelse eller andre former for negative reaksjoner som har karakter av straff eller sansksjon (jf. Arbeidsmiljøloven § 2 A-2).

Varslere som opplever negative sanksjoner anbefales straks å orientere tillitsvalge eller ledelsesnivået over der sanksjonen skjer.

------------------------


Rutinene for varsling om kritikkverdige forhold i rettsubjektet Den norske kirke ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget i Kirkerådet 24.11.2017.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"