Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen.

Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

I Grimstad har vi tradisjonelt konfirmasjonsgudstjeneste første søndag i mai. Fra og med kullet som konfirmeres i 2025 blir det endring i dette. Fra 2025 og fremover blir konfirmasjonsgudstjenesten i Grimstad kirke andre lørdag i mai.

Selve konfirmasjonsundervisningen starter første onsdag etter skolestart året før konfirmasjonsåret.

Sitat

«Med hvordan Jesus møtte mennesker som forbilde ønsker vi at hver enkelt konfirmant skal bli sett, hørt og tatt på alvor i konfirmanttiden»

menighetspedagog Gunnar om målet for konfirmanttiden