Veien til vigsling

Veien til vigsling (VTV) er et vigslingsforberedende program for alle som vurderer eller planlegger å gå ut i tjeneste som prest, kateket, diakon eller kantor. Programmet er i tillegg til studiene, og er obligatorisk både for dem som følger et ordinært studieløp, og for dem som har andre veier til tjeneste. VTV har til hensikt å forberede kandidatene til vigsling og tjeneste i Den norske kirke. Søknadsfrist for opptak til programmet er 15. februar og 15. september hvert år.