Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Postadresse

Kirkerådet, postboks 799 Sentrum, 0106 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgata 1-3, Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 08 12 00

Personer

Bygninger