KUNST OG KULTUR

Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.

Den norske kirke er en landsdekkende folkekirke og ofte den eneste store kulturarenaen lokalsamfunnet har. Kirkebyggene kan ses som Norge største kunstgalleri, der ulike kunstarter er representert i et tidsspenn på tusen år. Med sine praktbygg har kirken vært en sentral kulturbærer innen arkitektur i Norge og er i dag fremdeles en stor aktør på markedet for monumentalbygg. Kirkerommet med dets instrumenter inviterer til musikalsk utfoldelse både til gudstjeneste og konsertvirksomhet. I underkant av 900 personer er ansatt som kirkemusikere i kirken.

Drøyt 14 000 konserter og kulturarrangement i regi av menigheten eller eksterne aktører finner årlig sted i kirkebyggene. Ved hjelp av dirka 1700 kulturfrivillige finner over 1,7 millioner publikummere frem til disse arrangementene. Kirkens korvirksomhet omfatter i underkant av 1 000 kor for barn og unge og drøyt 600 voksenkor. Denne aktiviteten gjør menigheten til en stor aktør i det lokale kunst- og kulturliv. Med sitt kunst- og kulturarbeid ønsker kirken å være en offensiv kulturbærer og aktør. Utøvende kunstnere og produsenter inviteres derfor inn til samarbeid som tar et bredt spekter av kunstformer og medier i bruk.