Våre samarbeidspartnere

Kirken samarbeider med mange ulike nettverk og organisasjoner, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Mange av kirkens grønne ildsjeler er medlem i en eller flere miljø- eller solidaritetsorganisasjoner og støtter med penger og bruk av sin tid. Slik presenterer noen av dem seg på sine nettsider:

Besteforeldrenes klimaaksjon

Besteforeldreaksjonen ble lansert høsten 2006, og markerte seg tidlig gjennom flere opprop med støtte fra kjente besteforeldre innen politikk, kulturliv og kirken. Fram til sommeren 2012 var det et løst nettverk tilknyttet Framtiden i våre hender. Deretter en vanlig medlemsorganisasjon som mobiliserer «mennesker i besteforeldrealderen».

De skriver: «Vi er en kampanje og en bevegelse som kjenner oss forpliktet til å la våre stemmer bli hørt, for barnas skyld. Vi ønsker å inspirere, overbevise og presse myndighetene til en politikk som reduserer klimautslipp til et nivå som er forenlig med et varig trygt liv på jordkloden. «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.» (Grunnloven § 112).

Framtiden i våre hender

Framtiden i våre hender (FIVH) er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 30 000 medlemmer. Det overordnede målet er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Framtiden i våre hender jobber for etisk og miljøvennlig forbruk og vil bidra til endring ved å spre kunnskap og finne løsninger.

På nettsidene gis det masse informasjon og konkrete tips til tema som klær, mat, bolig, fritid, transport og elektronikk. Sjekk dres grønne tips for en mer bærekrafitg hverdag.

Greenpeace

Greenpeace er en internasjonal miljøorganisasjon med kontorer i 40 land. Greenpeace i Norge ble stiftet i 1988. Det jobbes med tema som klima, hav, skog, miljøgifter, atomkraft og GMO.

I Norge har Greenpeace' klimaarbeid de seneste årene vært sentrert rundt ett hovedmål: Å få Statoil ut av tjæresand-produksjon i Canada, samt -sammen med Natur og ungdom- klimasøksmålet mot staten Norge for brudd på Grunnlovens miljøparagraf § 112 over tildeling av ti nye oljelisenser i et område i Barentshavet.

Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon. Den vil skape et varig og løsningsorientert engasjement for natur og miljøvern hos flest mulig barn på barns premisser. Den arbeider for å gi barn troen på seg selv, framtiden og at det nytter å gjøre noe. Miljøagentene er en uavhengig organisasjon for barn som ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det.

Organisasjonen oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen. Barna er fremtiden. Derfor er det spesielt viktig at de voksne lytter til dem. Alle miljøagenter har rett til å si ifra.

Noe av det barn er best til er å være optimister. De gir ikke opp, men ser alltid nye løsninger istedenfor å fokusere på problemer: Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere til å ta vare på naturen. Organisasjonen deler gode ideer med medlemmene over hele landet, men også med politikere, journalister og andre som er opptatt av arbeidet til Miljøagentene. Kjernesaker er naturglede, transport og energi, forbruk, rettferdighet og demokrati. Organisasjonen har et eget klimapanel som det lyttes til, bl.a. sist fra FNs klimatoppmøte i Polen desember 2018.

Natur og ungdom

Natur og Ungdom er den største miljøorganisasjonen for unge i Norge med nesten 8000 medlemmer fordelt på over 70 lokallag. NU mener at lokale miljøutfordringer må sees i en større sammenheng, hvor alle de mindre og lokale problemene til sammen utgjør et stort problem. Derfor mener vi at den beste måten å jobbe for naturen er å jobbe både med lokale saker, ta vare på verdens artsmangfold og ved å begrense de menneskeskapte klimaproblemene.

Natur og Ungdom er opptatt av å ikke bare peke på utfordringene, men også peke på mulige løsninger og presse politikere og selskaper til å ta sin del av ansvaret for at problemene skal løses. NU mener alle må ta i et tak for å løse miljøutfordringene i verden, og tar derfor kampen mot de største forurenserne og stoppe de som ødelegger miljøet. NUs medlemmer kan engasjere seg i lokallag og delta på aksjoner, seminarer og sommerleir og mye mer.

Naturvernforbundet

Naturvernforbundet er Norges eldste natur- og miljøvernorganisasjon, en demokratisk medlemsorganisasjon med over 24 000 medlemmer og rundt 100 fylkeslag og lokallag i hele landet. Naturvernforbundet jobber med et bredt spekter av saker innen miljø- og naturvern, men spesielt med områdene naturvern, klima, energi og samferdsel. 

På nettsiden gis mye informasjon og konkrete tips for hva du kan gjøre i hus og hage, i ferie og fritid, og når det gjelder, mat og klær.

Regnskogfondet

Regnskogfondet er en norsk organisasjon som jobber for en verden der miljøet er beskyttet og menneskerettighetene er oppfylt. Kjernevirksomheten retter seg mot de områdene der disse to globale kampene krysser hverandre: Regnskogene.

Fondet samarbeider med over 70 organisasjoner i 11 regnskogland i Amazonas, Sentral­-Afrika og Sørøst-Asia. Dette er miljø-­ og rettighetsorganisasjoner som jobber tett med lokalsamfunn i regnskogen. Målet er å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen­ på egne premisser.

I Norge arbeider Regnskogfondet for å øke engasjementet for regnskogen, bl.a. ved å oppfordre folk til å bli regnskogvokter. Fondet jobber også for å forhindre at norsk politikk og norske næringsinteresser bidrar til å ødelegge den, men styrke politikk og praksis som bevarer den.

Sabima

Sabima er en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold. Organisasjonen er en paraplyorganisasjon over de biologiske foreningene i Norge og jobber ved å foreslå politiske løsninger og spre kunnskap om økologiske sammenhenger. Navnet er opprinnelig en forkortelse av Samarbeidsråd for biologisk mangfold.

Viktige temaområder er skog, myr, kulturlandskap, vann, humler og bier, samt rovdyr. Sabima beskriver de viktigste trusler mot naturmangfold som arealendringer, klimaendringer, forurensing, fremmede arter og overhøsting. Et annet område det fokuseres på og gis hjelp og tips til, er naturkartlegging.

Spire

Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for en rettferdig og bærekraftig verden og retter seg mot ungdom og unge voksne mellom 18 og 30 år. Spire vil ha fokus på de store sammenhengene, og endre de grunnleggende årsakene til hvorfor urettferdighet oppstår. Det jobbes med miljø, matsikkerhet, internasjonal handel og bærekrafig byutvikling. 

Spire jobber med informasjonsarbeid og politisk påvirkning for å skape endring. Mesteparten av ders aktivitet dreier seg om å skape større oppmerksomhet og økt kunnskap og engasjement blant folk i Norge om Nord-Sør-spørsmål.

Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en norsk miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for å bekjempe sult og fattigdom. Deres visjon er en bærekraftig og rettferdig verden. Fondet bidrar til at småbønder står sterkere når klimaendringer gir ekstremvær og vanskeligere dyrkingsforhold, og når årlig ut til en halv million mennesker i Afrika, Asia og Mellom-Amerika gjennom en rekke samarbeidspartnere med solid erfaring og lokalkunnskap i ulike land. Utviklingsfondet ønsker at fattige familier produserer nok mat og kan få overskudd til å leve gode liv. Hjelp til selvhjelp er bærekraftig og effektiv fattigdomsbekjempelse.

WWF

WWF er verdens største miljøorganisasjon og jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. Fokusområder er å verne mangfoldet av arter og økosystemer på land og i havet, sikre bærekraftig bruk av fornybare ressurser, samt bekjempe klimaendringer og overforbruk av ressurser. I Norge jobber WWF Verdens Naturfond for å bevare naturverdier og naturmangfold i hav- og kystområder, i skogene og i fjellet, i innsjøer og elver, samt påvirkning av norsk miljøpolitikk og lovverk. Annethvert år utgir WWF en rapport om naturens tilstand: sist Living Planet Report 2018. Det er en omfattende studie over tendenser i globalt mangfold og planetens helse og viser at siden 1970 har verdens dyrebestander blitt redusert med gjennomsnittlig 60 prosent.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"