Gudsteneste 10. mai

Velkommen til gudsteneste for kyrkjene i Vaksdal.

Gudsteneste 10. mai

FØREBUING
Nå i desse Koronatider har me gudsteneste på nettet. Formålet er å nå ut med eit gudsord, og kjenne kyrkjefellesskapet sjølv om me ikkje kan møtast i kyrkjerommet. Her er ei gudsteneste med orgelmusikk, salmar, liturgiske ledd, tekstar, preike, bøn og velsigning. I heimen kan de gjerne tenne eit ljos. Er de fleire tilstades, kan de skifte på å lesa høgt.
Denne søndagen, er det 5. søndag i Påsketida. Det skulle vore konfirmasjon i Stamnes kyrkje denne helga. Konfirmasjonen er flytt til hausten, men det er naturleg å ha konfirmantane i tankene óg denne helga.

 

PRELUDIUM OG INNGANGSSALME 670

Til kjærleik Gud oss skapte, til kjærleik hjarta trår. Dei livsens lukke tapte, som ei Guds kjærleik når.

Sin kjærleik Gud oss sender i Sonen, Jesus Krist. Dei som ei honom kjenner, har ljos og lukke mist.

Vår Herre gav oss livet og lukka dag for dag. Kva har me andre give av ljos og hjartelag?

Han gav oss nådedagar, sin rikdom til oss bar. Men mange går og klagar med hugen kald og hard.

Guds munn me skulle vera, hans hand og hjarelag, og Herrens gjerning gjera så lenge det er dag.

Han oss i hug og hender legg kjærleiks kraft og liv, og så han ut oss sender med det som han oss giv.

Det er den største æra som gjevast kan på jord: Guds kjærleiks tenar vera. Då livsens lukke gror.

Då veks den sanne gleda, då vert vår livnad ny, til eingong me får kveda vår lovsong over sky.

 

 

INNGANGSORD
Liturg: Kjære kyrkjelyd. Nåde vere med dykk og fred frå Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Alle: Amen

SAMLINGSBØN
Lat oss be:
Gud, du er midt iblant oss.
Du omgjev oss på alle sider.
Hald oss i di hand.
Alle: Amen.

SYNDSVEDKJENNING
Liturg: Lat oss bøya oss for Gud og be om tilgjeving:
Alle: Gud, ver meg nådig!
Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skuld.
Skap i meg eit reint hjarte, og gjev meg kraft til nytt liv ved din heilage Ande.

 

KYRIE

Kyrie eleison. Gud Fader, miskunna deg.
Kriste eleison. Herre Krist, miskunna deg.
Kyrie eleison. Heilag ande, miskunna deg.

LOVSONG
Liturg: Ære vere Gud i det høgste
Kyrkjelyd: og fred på jorda blant menneske som Gud har glede i.
Vi lovar deg, vi prisar deg, vi tilbed deg, vi opphøgjer deg.
Amen.

 

 

ORDET
Liturg: Lat oss høyra Herrens ord.

Det står skrive hos Profeten Hoseas. 14.5-9

Eg vil lækja deira fråfall, og eg vil elska dei av hjartet, for min vreide har vendt seg frå dei. Eg vil vera som dogg for Israel. Han skal bløma som ei lilje og røta seg som trea på Libanon og breia greinene sine utover. Han skal vera fager som oliventreet og anga som skogen på Libanon. Igjen skal dei bu i hans skugge, dei skal dyrka korn og bløma som vinstokken. Hans namn skal bli som vinen frå Libanon. Kva har vel Efraim med gudebilete å gjera? Det er eg som svarar han og ser til han. Eg er som ein grøn sypress, frå meg skal frukta di koma.

Slik lyder Herrens ord.
Gud vere lova

 

 

SALME 616 La din vingård bære frukt

purple-grapes-553464_1920.jpg

TEKSTLESING
Det står skrive i Paulus brev til Romarane 11.13 - 20

No talar eg til dykk som er av heidningætt. Så sant eg er apostel for heidningane, set eg tenesta mi høgt, i håp om at eg kan eggja til misunning dei som er mitt eige kjøt og blod, og frelsa nokre av dei. Har det vorte til forsoning for verda at dei vart vraka, kva vil det ikkje då føra til at dei blir godtekne? Jau, liv av død! Er det første brødet heilagt, er heile deigen heilag. Er rota heilag, er greinene det òg. Nokre av greinene er no avbrotne, og du som var ein vill oljekvist, er poda inn mellom greinene og har fått sevje frå rota saman med dei. Men tenk ikkje om deg sjøl at du er betre enn greinene! Gjer du det, så hugs at det er ikkje du som ber rota, men rota som ber deg. No vil du kanskje seia: «Greinene vart avbrotne så eg kunne podast inn.» Ja vel, men det var vantrua som gjorde at dei vart avbrotne, og det er trua som gjer at du blir ståande. Ver ikkje hovmodig, men ottast Gud!

Slik lyder Herrens ord.
Alle: Gud vere lova.

 

SALME av Arnold Børud: Det du har gjort mot en av mine minste

 

vineyard-1870435_1920.jpg

 

PREIKETEKST
Det står skrive hos evangelisten Johannes 15.1-5

Eg er det sanne vintreet, og Far min er vinbonden. Kvar grein på meg som ikkje ber frukt, tek han bort, og kvar grein som ber frukt, reinsar han så ho skal bera meir frukt. De er alt reine på grunn av det ordet eg har tala til dykk. Ver i meg, så er eg i dykk. Som greina ikkje kan bera frukt av seg sjølv, men berre når ho er på vintreet, slik kan heller ikkje de bera frukt viss de ikkje er i meg. Eg er vintreet, de er greinene. Om de blir i meg og eg i dykk, då ber de mykje frukt, men skilde frå meg kan de ingenting gjera.

Slik lyder det heilage evangeliet.
Alle: Gud vere lova.

 

PREIKE

BLI VÆRENDE I KRISTI KJÆRLIGHET

Preken Nettgudsteneste
Søndag 10. mai
5. søndag i Påsketida
Johannes 15.1-5

DaleAlterDetalj.jpg

Utsnitt av alterbildet i Dale kyrkje, malt av Hugo Louis Mohr.

Bli værende i min kjærlighet, sier Jesus Kristus. Jesu kjærlighet er det offer han gjorde da han tok på seg all vår skyld og renset oss for all urettferdighet. Renselse er viktig. Det har vi lært i Koronatiden. Hver dag har regjeringen sagt det i to måneder. Ikke glem å vaske hendene dine godt, grundig og ofte. Det er for å begrense smittespredningen. Å vaske hendene er blitt dagens kjærlighetshandling. Jeg vasker meg ikke bare for min egen skyld, men for de andre. Om jeg skulle bære smitten, skal jeg ta forholdsregler så jeg ikke gjør andre syke. Det er kjærlighet i praksis. Det er en annen renselse Jesus snakker om. Den har og til oppgave å gjøre det for andres skyld. Det er å bære mye frukt.

Vi er i gartnerterspråket. Jesus omtaler seg som vintreet. Hans Far, Gud, er vinbonden. Det er ikke mye vindruer i vårt land. Det som skrives gjelder fruktdyrking generelt som epler, pærer og plommer. Trærne må beskjæres og stelles med. Det er arbeid for de som har lært faget for at trærne skal bli mest mulig fruktbare. Døde greiner skjæres bort. Så må greinene renses. Poding er også viktig. God greiner podes inn på treet. Det lages et snitt, greinen passes inni og surres fast. Det er greinene som bestemmer druetype, eller epleslag. Kraften til å bære mye bestemmes av at treet er sunt og godt. På denne måten kan ett og samme tre produsere mange druesorter.

Dette er kun et bilde. Det er ikke snakk om trær, men mennesker. Treet, stammen med røtter, er Jesus Kristus, tenker vi. Rettere er det å si at hele treet med alle greinene er Kristus til stede i verden. I GT var vintreet et bilde på folket, Israel. I NT går Jesus Kristus løftes det opp på et høyere nivå. Nå gjelder det de troendes fellesskap på alle steder til alle tider. I dåpen blir vi ved troen podet inn på stammen, som er Kristus. Nå i Koronatiden blir det klarere. Kirkefellesskapet er ikke et fysisk bygg, men et fellesskap av levende steiner. En troens organisme. Vi hører med om vi sitter i hver vår stue og leser, synger og ber. Herren gir kraft til dagens utfordringer. Dere er alt rene, sier Jesus. Dere har hørt mitt ord til liv og frelse. Når du tar imot renses du av vingårdens Herre til å bære frukt som varer.

Det er gode ord å få med seg når vi sitter litt for oss selv. Kan jeg bety noe for mine medmennesker? Ja, noen ganger kan det å være stille og gjøre ingenting være bra, og være det som gjør at treet blomstrer og bærer frukt. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille. Foruten meg kan dere intet gjøre, sier Herren. Men i meg og ved meg er det ikke grenser for store gjerninger som kan skje. Guds ord er virkekraftig til frelse. Selv når utgangspunktet ser puslete ut. Betyr det noe om jeg passer på å vaske fingrene og er oppmerksom på å holde avstand? Ja, det har allerede båret frukter. Smittespredningen i landet vårt er kommet ned på et lavt nivå godt under en R på 1. At hver enkelt tar sitt lille ansvar for fellesskapet nytter. Slik er det også i Guds rike. Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg satt. En liten gutt kom med sin matpakke, noen brød og fisker. Ved Guds velsignelse bar det frukt og mettet over 5000 mennesker. Det er ikke alltid vi ser det selv der vi er. Noen ganger kan vi bokstavelig føle oss litt nedtynget. Den kraften vi skal leve av, er det Herren som gir. Vi tar imot i nåde. Derfor er dette fellesskapet og gjensidigheten Herren snakker om viktig. Vi forblir i hans kjærlighet.

Frukttreet hjelper oss igjen å forstå. Om våren stiger sevjen i treet ut i alle greiner. Så vokser det frem blader, og blomster. De blir gode frukter. Det er treets mål og hensikt. Hva gjør sevjen? Den er som blodet i kroppen vår. Den kommer opp fra rotsystemet og tar med seg gode næringsstoffer planten trenger. Et god tre har gode rotsystemer. Ikke minst er det viktig for vinstokken. Den må stå i mager jord. Det fører til at røttene strekker seg langt nedover på jakt etter mineraler og god næring for vindruene. Det gjør noe for den gode vinsmaken. Hva er sevjen i lignelsen? Den er Jesu Kristi kjærlighet. Vi må ha fellesskap med Jesus, tro på ham og ta imot hans velsignelser. Det er et fellesskap i tro og bønn. Det er et fellesskap der vi gir videre det vi selv har fått og hørt. Slik bærer vi frukt og blir til glede og for våre medmennesker. Vi hører sammen, og er del av samme stammen. Noen ganger må vi bære hverandre. Noen ganger må vi slippe andre fram i lyset. Noen ganger må vi bare huske på hverandre og be for hverandre. Lik en kropp med ulike kroppsdeler som har hver sin funksjon, kan vindruene på treet være unike. Kraften til å bære er fra den samme Kilden, Jesu kjærlighet gitt oss i Guds ord. Derfor er det viktig at hver og en bruker tid på å lese og høre Guds ord. Slik taler han til oss. Slik kan sevjen strømme frem til hver minste grein på treet. Alle er viktige. Du har stor verdi. Jesus trenger deg der du er så han når ut med sitt ord og sin kjærlighet til alle dem som du kan nå og bli til velsignelse for. Treet har vokst i verden i et par tusen år. Det er fremdeles i full vekst. Det blomstrer og bærer frukt på mange vis, og du får være med.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd som var er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

 

 

TRUVEDKJENNINGA
Lat oss vedkjennast vår heilage tru:
Eg trur på Gud Fader, den allmektige, som skapte himmel og jord.

Eg trur på Jesus Kristus, Guds einborne Son, vår Herre, fødd av Maria møy pint under Pontius Pilatus, vart krossfest, døydde og vart gravlagd, fór ned til dødsriket, stod opp frå dei døde tredje dagen, fór opp til himmelen, sit ved høgre handa åt Gud, den allmektige Fader, skal koma att derifrå og døma levande og døde.

Eg trur på Den heilage ande, ei heilag, allmenn kyrkje, eit samfunn av dei heilage, forlating for syndene, oppstoda av lekamen og evig liv. Amen.

 

 

SALME 678 Vi rekker våre hender frem

 


FORBØN
Liturg: Lat oss be:
For di kyrkje på jorda, for fellesskap mellom dei truande og framgang for evangeliet i heile verda bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!

For di kyrkje i landet vårt, for biskopen vår og kyrkjelydane våre, for alle dine tenarar og medarbeidarar bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
Om vekst i trua gjennom Ord og sakrament, om truskap i bøna, om tolmod og glede bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
For konfirmantane våre og heimane deira. For barnehagane og skulane, for dei som har det vanskeleg og som er engstelege bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
Om fridom og fred i verda, om brød til dei som svelt, om rettferd for flyktningar og forfølgde, og om fellesskap over grensene bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
For vår konge og hans hus, for alle som har leiaransvar mellom oss, for regjeringa og folkehelseinstituttet og alle som arbeider i helsetenesta bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
For alle sjuke og nedbrotne, for einsame og forlatne, for dei som sørgjer, for alle i freisting og fare bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
Om ditt nærvær i all naud, om kraft til å tena og til ein gong å nå det evige livet bed vi deg, Gud.
Alle: Herre, høyr vår bøn!
Stilt vil vi no leggja fram for deg det kvar av oss har på hjartet. (Lag ei kort eiga bøn.)

Bøn. frå godlovesyou.jpg

Gud vi bed.

Gud vi bed.
Alle: Herre, høyr vår bøn! Amen.

 

VÅR FAR
Vår Far i himmelen. Lat namnet ditt helgast. Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda slik som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglege brød, og tilgjev oss vår skuld, slik vi òg tilgjev våre skuldnarar. Og lat oss ikkje koma i freisting, men frels oss frå det vonde. For riket er ditt og makta og æra i all æve. Amen.

 

Stamnes kyrkje m m reuber-norwegen.de.jpg

SALME 530

Kyrkja ho er eit gamalt hus, stend om enn tårna mun falla. Tårn etter tårn dei sokk i grus, endå kan klokkene kalla, kalla på gamal og på ung, mest då på sjela trøytt og tung, sjuk for den evige kvila.

Herren, vår Gud, i hus ei bur som dei kan byggja med hender, men til den sjel som barnleg trur, han i si miskunn seg vender. Underfullt hus, eit tempelkor, bygde han seg i oss av jord, reiste av gruset i nåde.

Me er Guds hus og kyrkje her, bygde av levande steinar, som under kross med ærleg gjerd trua og dåpen sameinar. Var me kje fleir enn to på jord, ville han bu med livsens ord hjå oss med heile sin nåde.

Samlast me kan då med vår drott endå i lågaste hytte, finna med Peter der er godt, ei mot all verda me bytte! Ande og liv i kvar ei stund er oss Guds ord av Jesu munn, ordet som helgar oss huset.

Men våre hus med kyrkjenamn, bygde til Frelsarens ære, der han dei små tok tidt i famn, er oss som heimen så kjære. Herlege ord i dei er sagt, der han med oss har gjort si pakt, han som oss himmelen unner.

Fonten om dåpen minner oss, altret om nattverdens gåve, ordet om tru og Kristi kross og om det liv han har lova, huset om han som allting rår, Herren, i dag alt som i går, evig Guds Son og vår Frelsar!

Gjeve då Gud, der me skal bu, alltid når klokkene lokkar, folket i samlynd kristentru glade i kyrkja seg flokkar. «Verda vel ei, men de meg ser; alt som eg seier, sjå det skje! Fred vere over dykk alle!»

 

 

VELSIGNINGA

EdvardVelsignelseKlippet.JPG


Liturg: Lat oss prisa Herren.
Kyrkjelyd: Gud vere lova. Halleluja, Halleluja, Halleluja.
Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig. Herren lyfte sitt åsyn på deg og gje deg fred. †
Kyrkjelyd: Amen. Amen. Amen.
Liturg: Gå i fred. Ten Herren med glede.

 

 

POSTLUDIUM

Jean Langlais (1907-1991): Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren

Rop, alle land, til ære for Gud

 

KUNNGJERING
Neste sundag, 17. mai har med ei to første ordinære gudstenestene i kyrkjebygg i kommunen vår, etter stenginga. Hittil har det berre vore gravferder og ein dåp. Grunna smittevernreglar om å halde avstand er det dei to store kyrkjene me då vil nytta. Det vert altså gudsteneste i Vaksdal kyrkje kl 11 og i Dale kyrkje kl 11. Me må halde oss til avgrensinga om femti personar tilstades i kyrkja. Me sit på kvar anna benk og held ein meter avstand. Folk i same husstand kan sitje saman. Ein må óg skrive seg på deltakarliste, som vert nytta av kommunelegen dersom det vert trong for smittesporing. Det vil verte ei stor glede å få vere tilbake i kyrkja med ordinær gudsteneste på Nasjonaldagen!

Prest var Edvard Bø. Musikken vart spelt inn i Vaksdal kyrkje 8/5-2020 av Ruben Gjertsen. Liturgiske ledd vart spelt inn i Dale kyrkje av Edvard Bø og Ruben Gjertsen.

Det er mogeleg i dag å vippsa eit takkeoffer. Søndagens føremål er Fagertun leirstad. De kan nytta VIPPS for Stamnes sokn: 524776. Ha ein fortsatt god søndag, og kos dykk gjerne med kaffe og kanskje ein is om de har.

coffee-2306471_1920.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRA SALMESTUND

Det vart spelt inn to salmer som ikkje blei med i programmet. Her kjem dei, om de vil synge meir.

 

SALME 569 Guds ord det er vår fedrearv

Guds ord, det er vår fedrearv, til borni skal det ganga.

Den ætt som kjem lik den som kvarv, ved ordet trutt skal hanga.

Gud, gjev òg oss den ros.

Ditt ord, det er vårt ljos!

Så lenge verdi stend, det lyse i vår grend som ervegull i ætti!

 

SALME 527 Kristne, la oss søke oss sammen

 

 

Dele-knappar kan ikkje vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies.For å gjera dette må du trykke på knappen heilt nedst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategoriar av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"