Dåp

Vil du la barnet ditt døpes? Eller vil du bli døpt selv? Dåpen er en feiring av at den døpte blir en del av Guds store familie – den verdensvide kirken.

Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot, uansett når i livet vi døpes.

Velkommen til å ta kontakt med din menighet hvis du vil bli døpt, eller du ønsker å la barnet ditt døpes. Den som døpes blir medlem i Den norske kirke. (kirken.no)