Verksemdsområde

I Øystre Slidre er det mange kyrkjebygg og mykje aktivitet. Her fortel vi om hendingar og opplegg knytt til kyrkjer og kyrkjeliv i kommunen. Vi ynskjer å vera ein meiningsfull møteplass og ein viktig samfunnsaktør i Øystre Slidre kommune. Kyrkja sine aktivitetar femner heile livsløpet og engasjerer både stab og frivillige.