Kyrkjemusikk

Hovedbilde for tema

Musikk spelar ein viktig rolle i dei fleste kyrkjelege aktivitetar

Knapt nokon annan stad i samfunnet står allsongtradisjonen sterkare enn i kyrkja. Den kyrkjelege songtradisjonen har røter heilt attende til tempelsongen i gammaltestamentleg tid, og arven frå heile dette veldige tidsspennet har vist seg som ein umåteleg rikhaldig og slitesterk tradisjon, som heile tida har blitt og framleis blir tilført nye impulsar.

I kyrkjene vert song og musikk tilrettelagt av eit berikande samarbeid mellom profesjonelle musikarar og mange dyktige frivillige musikkmedarbeidarar.

Kontakt