medlemar i råd og utval

Ulstein sokneråd fungerer også som kyrkjeleg fellesråd, og har oppnevnt fleire utval til å jobbe med arbeidet i kyrkjelyden. Les meir om arbeidet her.