Om Storfjorden kyrkjeleg fellesråd

Her finn du info om Storfjorden kyrkjelege fellesråd. Representantane i fellesrådet, kontaktinformasjon til tilsette, verksemdplan, årsrapport og møteprotokollar.