Om bispedømmet

Stavanger bispedømme blei oppretta i 1125. Det har same grenser som Rogaland fylke. Anne Lise Ådnøy er biskop. Det er 90 sokn i bispedømmet, og eit kyrkjeleg fellesråd i kvar av dei 23 kommunane. I 2020 var det 322 527 kyrkjemedlemmar i Stavanger bispedømme, 67 prosent av dei som bur i fylket.