Stavanger bispedømme

Postadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger, FAKTURERING: Se nederst på siden. PERSONEVERN: Se nederst på siden. EDIALOG: Om sending av sensitiv informasjon, se nederst på siden.

Besøksadresse

Lagårdsveien 44, 4010 Stavanger,- , 2.etasje i Statens hus - Organisasjonsnummer: 818 066 872 Bankkontonummer: 2801.45.98164

Kontaktinformasjon

Telefon: 51846270 www.kirken.no/stavanger

Personer

Bygninger