informasjon for ansatte

Kirkebakken - intranett er nå tilgjengelig for alle kirkelige ansatte. Vi vil nå gradvis legge ut relevant informasjon til deg du som ansatt i Sør-Hålogaland på Kirkebakken. Logg deg på følg meg - hvis du ikke vet å finne fram så trykk på "Kirkebakken" nedenfor her.