Etiske retningslinjer for rettssubjektet Den norske kirke

Disse etiske retningslinjene gjelder for alle ansatte i rettssubjektet Den norske kirke. Som ansatte er vi representanter for Den norske kirkes verdier og trosgrunnlag. Våre holdninger og handlinger påvirker folkets tillit til kirken. Vi har alle ansvar for hvordan vi opptrer. Kultur for samtale om etiske spørsmål er nødvendig for å utvikle en god etisk praksis.

Som arbeidstakere i rettssubjektet Den norske kirke har vi et bevisst forhold til vårt møte med mennesker:

Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke

 • møter alle med raushet, respekt og åpenhet
 • opptrer med integritet og uten tanke på egen fordel
 • respekterer egne og andres grenser
 • respekterer både taushetsplikt og avvergeplikt etter gjeldende regler

Profesjonalitet
Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke

 • opptrer med integritet og ansvarlighet i sin rolle og i henhold til sin kompetanse
 • bruker fagkunnskap og faglig skjønn i utøvelsen av arbeidet
 • følger gjeldende lover, forskrifter og reglement
 • er lojal overfor beslutninger som er truffet i virksomheten
 • vurderer sin habilitet i aktuelle saker
 • følger nødvendige rutiner for behandling av personopplysninger og ivaretakelse av de registrertes rettigheter

Omdømme
Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke

 • forvalter kirkens økonomiske verdier forsvarlig
 • mottar ikke personlige fordeler eller arv gjennom arbeidet
 • opptrer reflektert på sosiale medier
 • har et avklart og bevisst forhold til bruk av rusmidler

Kolleger og arbeidsmiljø
Ansatte i rettssubjektet Den norske kirke

 • viser raushet, respekt og samarbeidsvilje overfor kolleger
 • er engasjert og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • motarbeider diskriminering og trakassering, og varsler om kritikkverdige forhold

(Vedtatt av Arbeidsgiverutvalget i Den norske kirke (AGU) 06.03.2019)

Når det gjelder nettvett og bruk av sosiale medier, er det utarbeidet et eget dokument for dette. Se dokument under teksten.

 

Hva betyr "rettssubjektet Den norske kirke" (rDnk)?

At Den norske kirke er et eget rettssubjekt betyr blant annet at den organisatorisk og til dels også rettslig, har fått en identitet ved siden av og adskilt fra statlige og kommunale myndigheter. Fra 1. januar 2017 ble myndighet og arbeidsoppgaver overført fra staten til kirken. Blant annet fikk drøyt 1600 prester og andre kirkelige medarbeidere som ved årsskiftet var statsansatte, kirken som arbeidsgiver. 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"