Kontrollutvalget

Regler for Den norske kirkes kontrollutvalg ble fastsatt av Kirkemøtet i 2017 og endret i 2020. Utvalget ble oppnevnt av Kirkemøtet i 2020.

Kontrollutvalget i Den norske kirke. Finn Huseby (leder), Marit Hermstad, Gunn Karlsaune, Liv Heidrun S. Heskestad (nestleder), Jan Olav Olsen og Ann Kristin Langeland (vara).

I det første møte i sin valgperiode velger Kirkemøtet medlemmer og varamedlemmer til Den norske kirkes kontrollutvalg. Medlemmene velges for hele valgperioden.

Kontrollutvalget skal på Kirkemøtets vegne forestå den løpende kontroll med Kirkerådets virksomhet – herunder kontrollere om Kirkemøtets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget skal se til at Den norske kirkes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget behandler rapporter fra Kirkerådets internrevisor.

Medlemmer i kontrollutvalget i inneværende periode er:

  • Leder: Finn Huseby
  • Nestleder: Liv Heidrun S. Heskestad
  • Gunn Karlsaune
  • Jan Olav Olsen
  • Marit Hermstad

Varamedlemmer i prioritert rekkefølge: 

1. Ann Kristin Langeland
2. Trond Rønning
3. Oda Henriette Bavda Mortensen
4. Tanja F. Nyjordet
5. Ellen Elisabeth Wisløff

Sekretariatet skal organiseres uavhengig av Kirkerådets administrasjon og skal ikke være underlagt dens myndighet.

Sindre Dueland fra advokatfirmaet KPMG er Kontrollutvalgets sekretær. Sekretariatet støttes av internrevisor Magne Pedersen.

Postadresse:
Den norske kirkes kontrollutvalg
c/o internrevisor Magne Pedersen
Kirkens hus Rådhusgaten 1
0152 Oslo

 

 

 

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"