Bønn for valget

På valgdagene 13. og 14. september skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting. Samtidig velges nye menighetsråd og bispedømmeråd. Det oppfordres til at valgene tas med i forbønn på gudstjenestene de to søndagene før valget.

Søndag 6. september 2015

Bokmål
15. søndag i treenighetstiden  
2 Mos 19,1–6 Dersom dere vil lytte til mine ord
Fil 4,10–14 Alt makter jeg i ham
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Vi ber i dag særskilt for det forestående kirkevalget. Hjelp oss til å velge medlemmer i menighetsråd og bispedømmeråd som kan tjene kirken og våre medmennesker de neste fire årene. Vi er alle avhengige av din nåde. Vi ber også for kommune- og fylkestingsvalget. Hjelp oss til å velge representanter som vil bruke sin stilling til å tjene fellesskapet. Takk for alle som vil ta på seg ansvarsfulle oppgaver i kirke og samfunn.

Nynorsk
15. søndag i treeiningstida   
2 Mos 19,1–6 Dersom de lyder mi røyst
Fil 4,10–14 Alt maktar eg i han
Luk 10,38–42 Jesus hos Marta og Maria

Vi bed i dag særskilt for det komande kyrkjevalet. Hjelp oss til å velje medlemmer i sokneråd og bispedømmeråd som kan tene kyrkja og våre medmenneske dei neste fire åra. Vi er alle avhengige av nåden du gir. Vi bed òg for kommune- og fylkestingsvalet. Hjelp oss til å velje representantar som vil bruke stillinga si til å tene fellesskapet. Takk for alle som vil ta på seg ansvarsfulle oppgåver i kyrkje og samfunn.


Søndag 13. september 2015

Bokmål
16. søndag i treenighetstiden  
Salme 13,2–6 Hvor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når en kristen lider
Matt 5,10–12 Salige er de som blir forfulgt

Vi ber i dag særskilt for kirkevalget. La valget gi oss medlemmer i menighetsråd og bispedømmeråd som vil føre kirken på dine veier og lede mennesker med ulike behov til deg. Vi ber også for kommune- og fylkestingsvalget. Vi ber om din ledelse når vi skal velge. Gi oss gode representanter til kommunestyrer og fylkesting. Takk for alle som vil ta på seg viktige verv for å tjene sine medmennesker.

Nynorsk
16. søndag i treeiningstida  
Salme 13,2–6 Kor lenge, Herre?
1 Pet 4,12–19 Når ein kristen lid
Matt 5,10–12 Salige er dei som blir forfulgte

Vi bed i dag særskilt for kyrkjevalet. Lat valet gi oss medlemmer i sokneråd og bispedømmeråd som vil føre kyrkja på dine vegar og leie menneske med ulike behov til deg. Vi bed om di leiing når vi skal røyste. Gjev oss gode representantar til kommunestyra og fylkestinga. Takk for alle som vil ta på seg viktige verv for å tene sine medmenneske.

 

BØNNER FOR VALGENE 13.-14. SEPTEMBER 2015 Bokmål

Kjære himmelske Far!
Vi ber deg: La ditt rike komme! La din vilje skje på jorden som i himmelen! Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Vi ber deg om nåde over vårt folk og vår kirke. Hjelp oss å velge gode medlemmer til de kirkelige rådene. Hjelp oss også å velge gode representanter til kommunestyrer og fylkesting. Gi dem forstand og innsikt og et varmt hjerte for sine medmennesker lokalt og internasjonalt. Vi legger valget i dine hender, i Jesu navn. Amen.

Bønn for fremtiden (Bønneboken 179)
Vi takker deg, himmelske Far, for landet du har gitt oss. Takk for frihet og alle samfunnsgoder.
Lær oss å ta vare på den kristne arven, og føre den videre inn i nye tider og en annerledes verden. Hjelp oss å gi våre barn sunne oppvekstvilkår. Vi ber deg særskilt for våre medier, fordi de så sterkt er med på å forme fremtiden. Velsign vårt folkestyre, våre velferdsordninger, skoleverk, forskning og hele kulturlivet. Takk for naturrikdommene du har gitt oss. Lær oss å forvalte dem rett. Gi arbeidslyst og arbeidsglede, og la all ærlig næring lykkes. Amen.


BØNER FOR VALA 14.-14. SEPTEMBER 2015  Nynorsk

Kjære himmelske Far!
Vi bed deg: Lat riket ditt koma. Lat viljen din råda på jorda så som i himmelen. Forlat oss vår skuld, som vi òg forlèt våre skuldmenn. Vi bed deg om nåde over folket vårt og kyrkja vår. Hjelp oss å velje gode medlemmer til dei kyrkjelege råda. Hjelp oss òg til å velje gode representantar til kommunestyre og fylkesting. Gjev dei forstand og innsikt og eit varmt hjarte for medmenneska sine lokalt og internasjonalt. Vi legg valet i dine hender, i Jesu namn. Amen.

Bøn for framtida (Bøneboka 179)
Vi takkar deg, Far i himmelen, for landet du har gjeve oss. Takk for fridom og alle samfunnsgode.
Lær oss å ta vare på den kristne arven, og føra han vidare i nye tider og ei annleis verd. Hjelp oss å gje borna våre sunne oppvekstvilkår. Vi bed deg særskilt for media våre fordi dei så sterkt er med og formar framtida. Velsign vårt folkestyre, våre velferdsordningar, skuleverket, forskinga og heile kulturlivet. Takk for naturrikdomane du har gjeve oss. Lær oss å forvalta dei rett. Gjev arbeidslyst og arbeidsglede, og lat all ærleg næring lukkast. AmenDele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"