Hvem vil styre kirken?

Det er kirkevalg (8. og) 9. september 2019. Hvem vil du skal styre kirken?

Hvem vil styre kirken?

Nå starter nominasjonsarbeidet til kirkevalget 2019. Du er invitert til å være med på å skape fremtidens kirke!

Rekk opp hånda selv eller finn fram til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse.

Kirken vil jobbe fram en motkultur mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjement. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge. 

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens
arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.
 
Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
• Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
• Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
• Gudstjenester
• Kirkemusikk
• Ofringer
• Utleie av kirken
• Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
• Samarbeid med frivillige
• Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
• Menighetsrådet har en representanter i kirkelig fellesråd.

Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppgaver vegne av soknene.
Menighetsrådet har 4–10 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.
Menighetsrådet møtes 2-5 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.
En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv 

Mangfold og fellesskap
I Den norske kirke er det rom for mange meninger, men vi står sammen om troen på Gud. I trosfellesskapet er det rom for mer enn du tror, og kirkens virksomhet omfatter mer enn du tror. Ser du nærmere på arbeidet med gudstjenester, omsorg for utsatte mennesker, dåp og trosopplæring, konfirmasjon og ungdomsarbeid, kor og kirkemusikk, vern om skaperverket og mye mer, vil du oppdage et mangfold av mennesker og tjenester.

Kirken skal være et fellesskap der mangfold og ulikhet er med på å gjøre fellesskapet rikere. Uansett bakgrunn er ditt engasjement en styrke for kirken og menigheten der du bor.

Hvordan vil du kirken skal være?  Du har mulighet til å påvirke ved kirkevalget.

Din kirke, ditt valg
Ved kirkevalget i 2015 sa 520 323 kirkemedlemmer sin mening om hvem som skal styre kirken.
Ca. 3 millioner nordmenn har rett til å stemme ved kirkevalget 8.-9. september i 2019.

Hvem skal du stemme på? Kanskje på deg selv?

                               

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"