Møte i Kyrkjerådet

09. - 10. desember 2021

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Saksliste 

Protokoll Kirkerådet desember 2021

Pr. 23.11.2021

KR   102/21 Kjøreplan Kirkerådets desembermøte 2021

KR 103/21 Orienteringssaker

KR 103.1/21 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 103.2/21 Tildeling innovasjonsmidler trosopplæring 2021 

KR 103.3/21 Innspill til Genteknologiutvalgets arbeid

KR 103.4/21 Høring - faglige råd for forhåndssamtaler

KR 103.5/21 Ekstern høring, ny strategiplan for VID vitenskapelige høgskole 2022-2024

KR 103.6/21 Orientering til Kirkerådet om tildeling innovasjonsmidler diakoni 2021

KR 103.6.a/21 Innovasjonsmidler diakoni - ikke-innvilgede søknader

KR 103.7/21 Høringssvar Forslag om endringer i sameloven

KR 104/21 Referatsaker

KR 104.1/21 Protokoll Bispemøtet 18.-22.oktober 2021

KR 104.2/21 Protokoll fra møte i NFG 6. oktober 2021

KR 104.3/21 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 9. november 2021

KR 104.4/21 Protokoll fra møte i LHBT utvalget 9. september 2021

KR 104.5/21 Protokoll fra møte i MKR 14.-15. oktober 2021

KR 104.6/21 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 9. november 2021

KR 104.7/21 Referat fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål 22. september 2021

KR104.7.a/21 Uttalelsen Kode Rød fra Komiteen for intrnasjonale spørsmål 01.10.21

KR 105/21 Rekrutteringsstrategi for Den norske kirke - Handlingsplan for Kirkerådet

KR 106/21  Endring av bispedømmetilknytning for Jevnaker sokn

KR 106.1/21 Jevnaker sokn - mulig endring av bispedømmetilhørighet

KR 106.2/21 Høringsuttalelse fra Tunsberg bispedømmeråd

KR 107/21 Regler for godkjenning av prest som er ordinert i et annet kirkesamfunn

KR 108/21 Kirkelig kulturarvstrategi - handlingsplan for Kirkerådet

KR 109/21 Årsplan for de sentralkirkelige råd 2022

KR 109.1/21 Årsplan 2021

KR 110/21 Ny investeringsstrategi for Den norske kirkes kapital

KR 110.1/21 Strategi

KR 110.2/21 Mandat for finansutvalget Den norske kirke

KR 111/21  Budsjett 2022 - rettssubjektet Den norske kirke

KR 112/21 Samarbeidsavtale mellom Den norske kirke og KIFO – Institutt for kirke-, religion- og livssynsforskning

KR 112.1/21 Samarbeidssamtale ved tilskudd

KR 112.2/21 Kifos langsiktige oppgaver for Kirkerådet

KR 112.3/21 Årshjul 2022

KR 113/21 Enhetlig ledelse Døvekirken

KR 113.1/21 Søknadsbrev om navneendring

KR 114/21 Forlengelse av LHBT-utvalget

KR 115/21 Boligordning for biskoper 

KR 116/21 Evaluering av Kirkemøtet 2021

KR 116.1/21 Evaluering av Kirkemøtet 2021

KR 117/21 Nærmere regler om krav til gjennomføring av fjernmøter

KR 118/ Liturgiske ordninger til de tre hellige dagene

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"