Møte i Kirkerådet

23.-24. september 2021

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Saksliste 

Protokoll fra møtet

KR 77/21 Godkjenning av innkalling og saksliste  

KR 78/21 Orienteringssaker

KR 78.1/21 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 78.2/21 Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

KR 78.3/21 Høringssvar endringer i saksbehandlingen mv i Utlendingsnemnda

KR 78.4/21 Rapport om tildeling av kulturmidler 2021

KR 78.5/21 Endringer i Kirkemøtesaker behandlet av Kirkerådet

KM 12/21 Helhetlig menighetsplan

KM 15/21 Mer himmel på en truet jord - kirkens arbeid med klima og miljø

KM 17/21 Rekrutteringstrategi for Den norske kirke

KR 78.6/21 Fraværet av skikkerhet for konvertitter - uttalelse fra Norges Kristne Råds møte

KR 78.7/21 Rettferdig vaksinefordeling - uttalelse fra Norges Kristne råds møte

KR 78.8/21 Uttalelse fra Norges Kristne Råds møte om tros- og livssynspolitikken

KR 78.9/21 Hilsen til Det Mosaiske Trossamfund og Synagogen i Oslo fra Rådsmøtet i Norges Kristne Råd

KR 79/21 Referatsaker

KR 79.1/21 Protokoll fra møte i Menneskerettighetsutvalget (MRU) 26.05.21

KR 79.2/21 Referat fra møte i SMM-rådet 09.06.2021

KR 79.3/21 Protokoll Kirkerådets arbeidsgiverutvalg 26.08.21

KR 79.4/21 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg 26.08.21

KR 79.5/21 Referat fra møte i LHBT-utvalget 22.03.21

KR 79.6/21 Referat fra LHBT-utvalget juni 2021

KR 79.7/21 Protokoll fra møte i Nemnd for gudstjenesteliv( NFG) 21.05.21

KR 79.8/21 Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 10. og 11. juni 2021

KR 79.9/21 Protokoll Den norske kirkes ungdomsutvalg 12. og 13. august

 

KR  80/21 Kirkemøtets fordeling av midler 2022 -2023 og budsjett 2021(KM2021)

KR 32/21 Årsregnskap for Den norske kirke 2020

KR 91/20 Budsjett 2021 - rettssubjektet Den norske kirke

KR 44/21 Budsjett 2021 engangstilskudd - nye tiltak etter regnskapsavleggelse

KR 81/21 Den norske kirkes globale oppdrag (KM 2021)

KR 81.1/21 Den norske kirkes økumeniske og internasjonale engasjement

KR 81.2/21_Bakgrunnsdokument - Den norske kirkes globale oppdrag

KR 82/21 Konfirmasjonstidens gudstjenester - andregangsbehandling (KM2021)

KR  82.1/21 Sammenstilling av liturgi 2021-2022

KR 82.2/21 Sammenstilling av liturgi 2021-2022 nynorsk

KR 83/21 Kvalifikasjonskrav for kirkelige stillinger (KM 2021)

KR 83.1/21 Utredning fra kvalifikasjonskravutvalget

KR 84/21 Tilkjenning av medlemskap (KM 2021) 

KR 85/21 Val av eksternrevisor (KM2021)

KR 85.1/21 Val av eksternrevisor

KR 86/21 Kontrollutvalgets rapportering til Kirkemøtet 2021 (KM 2021)

KR 86.1/21 Kontrollutvalgets rapport

KR 86.2/21 Kontrollutvalgets melding til Kirkemøtet

KR 87/21 Møtedatoer Kirkerådet 2022-2024 - 2 gangs behandling

KR 88/21 Forholdet mellom Kirkerådets arbeidsgiverutvalg og Kirkerådet (KM 2021)

KR 88.1/21 Mandat Arbeidsgjevarutvalet

KR 89/21 Endringer i kirkeordningens bestemmelser om kirkebygg m.m.(KM 2021)

KR 90/21 Endringer i Kirkemøtets forretningsorden (retting av inkurie) (KM 2021)

KR 91/21 Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regelverk (KM 2021)

KR 92/21 Reglar for val av prest og lek kyrkjeleg tilsett til bispedømeråd og Kyrkjemøtet (KM 2021)

KR 93/21 Strategi for Den norske kirke

KR 93.1/21 Mer himmel på jord - alternativ 1

KR 93.2/21 Mer himmel på jord - alternativ 2

KR 94/21 Kirkemøtet 2021 - program og saksliste

KR 94.1/21 Foreløpig programskisse

KR 95/21 Strategi for likestilling, inkludering og mangfold - forventningsdokument

KR 96/21 Særskilde preiketekstar

KR 97/21 Høringssvar - forslag til regulering av konverteringsterapi

KR 98/21 Oppnevning av internettvalgstyret

KR 98.1/21 Særskilte regler for digital forhåndsstemming - Lovdata

KR 99/21 Kirkelig organisering - plan for videre utredning

KR 100/21 Regnskap og prognose 2021

KR 101/21 Forvaltning av klimakompensasjonsmidler fra reisevirksomhet i Kirkerådets sekr./rDnk

 

 

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"