Møte i Kirkerådet 10-11. februar 2022

10.-11. februar 2022

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Saksliste for Kirkerådets møte 10.-11. februar 2022

Protokoll fra møtet

KR 03/22    Godkjenning av innkalling og saksliste   

KR 04/22 Orienteringssaker

KR 04.1/22 Muntlig orientering fra KR, MKR, SKR, BM og DnkU

KR 04.2/22 Baptism in time of changes

KR 04.3/22 Høringssvar fra Kirkerådet til -Forslag til ny opplæringslov og endringar i friskolelova

KR 04.4/22 Høringssvar fra Kirkerådet - NRK-Plakaten

KR 05/22 Referatsaker.

KR 05.1/22 Referat fra møte i LHBT-utvalget 22. november 2021

KR 05.2/22 Protokoll Samisk kirkeråd 2020 - 2024 02.12.2021

KR 05.3/22 Protokoll Kirkerådets arbeidsutvalg (AU) 12.01.22

KR 05.4/22 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsgiverutvalg (AGU) 12. januar 2022

KR 05.5/22 Referat SMM-rådet 17.12.2021

KR 05.6/22 Protokoll fra møte i Teologisk nemnd 16.-17. september 2021

KR 05.7/22 Referat fra møte i Komiteen for internasjonale spørsmål (KISP) 13. desember 2021

KR 05.8/22 Protokoll møte i Menneskerettighetsutvalget (MRU) 08.12.21

KR 05.9/22 Protokoll DnkU møte 6. og 7. januar 2022

KR 05.10/22 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 30. november 2021

KR 05.11/22 Protokoll fra møte i MKR 27. januar 2022

KR 06/22 Høring - rapport fra trosopplæringsutvalget

KR 06.1/22 Høringsbrev

KR 06.2/22 Høringsnotat

KR 06.3/22 Rapport og anbefalinger fra utvalget

KR 07/22    Tilsetting av biskop i Borg - unntatt offentlighet

KR 08/22 Den norske kirkes globale oppdrag - handlingsplan 2022-24

KR 09/22 Mer himmel på en truet jord - Kirkerådets handlingsplan 2022-2024

KR 10/22 Den norske kirke som økonomisk aktør og ansvarlig forvalter

KR 11/22 Retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning

KR 11.1/22 Vedlegg Retningslinjer for samfunnsansvarlig finansforvaltning

KR 12/22 Fjerning av regler om registrering av tilhørige

KR 13/22 Høring om adgangen til å legge vekt på samlivsform ved tilsetting – kirkemøtesak

KR 14/22 Høringer om kirkelige valgregler og tilhørende endringer i kirkeordningen

KR 14.1/22 Regler som foreslåes endret

KR 15/22 Mandat for arbeidsgjevarutvalet til Kyrkjerådet

KR 16/22_Høring om Rekrutteringsstilling i Den norske kirke - Prest under utdanning

KR 17/22 Ressursbanken - videre arbeid og spørsmål om retningslinjer

KR 18/22 Kirkemøtet 2022 - Saksliste og program

KR 19/22 Kirkelig organisering - status og videre prosess

KR 19.1/22 Delutredning 1 - Gjennomgang av prostistruktur og prosess for eventuell ny struktur

KR 19.2/22 Delutredning 2 - Biskopens og bispedømmreådets rolle i ny kirkelig organsiering

KR 19.3/22 Delutredning 3 - Organisering og ledelse på arbeidsplassen lokalt og i kirkelig organsiering

KR 19.4/22 Delutredning 4 - Oppgave og ansvarsfordeling mellom menighetsråd og prostifellesråd

KR 19.5/22 Juridiske vurderinger av Kirkemøtets rettslige handlingsrom fra advokatfirmaet Hjort

KR 19.6/22 Juridiske vurderinger av Kirkemøtets rettslige handlingsrom fra advokatfirmaet Wiersholm

KR 20/22 Supplerende oppnevning av delegat til Kirkenes verdensråd generalforsamling

KR 21/22 Oppnevning av ny nemnd for gudstjenesteliv (NFG) for perioden 2022-2025

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"