Møte i Kyrkjerådet

25.–26. januar 2024

Kirkens mønster med mange små elementer som kors, hjerte, vanndråpe med mer.

Protokoll Kirkerådet 25.-26.januar

Følg møtet direkte her

Offentlig kjøreplan for møtet

KR 1/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

KR 02/24 Orienteringssaker

KR 02.2/24 Høringssvar - NOU 2023_ 13 På høy tid 

KR 02.3/24 Høringssvar - NOU 2023_ 20 Tegnspråk for livet

KR 02.4/24 Notat - Kirken i stortingsvalgprogrammene

KR 02.5/24 Høringssvar - Omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

KR 03/24 Referatsaker

KR 03.1/24 Protokoll fra internettvalgstyret 25. september 2023

KR 03.2/24 Protokoll fra internettvalgstyret 21. november 2023

KR 03.4/24 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 28. september 2023

KR 03.5/24 Protokoll fra møte i kontrollutvalget 16. november 2023

KR 03.6/24 Protokoll fra Kirkerådets arbeidsutvalg 14. desember 2023

KR 04/24 Kirkemøtet 2024 - endelig saksliste m.m.

KR 05/24 Plan for kirkelig undervisning og læring - Overordnet del (Kirkemøtet 2024)

KR 05.1/24 Ny plan for kirkelig undervisning og læring

KR 06/24 Instruks for Kirkerådet (Kirkemøtet 2024)

KR 06.1/24 Instruks for Kirkerådets arbeid.

KR 06.2/24 Forslag til instruks for Kirkerådet - rapport fra PWC

KR 07/24 Oppfølging av økumeniske generalforsamlinger (Kirkemøtet 2024)

KR 07.1/24 rapport fra kvs generalforsamling 2022

KR 07.2/24 Rapport fra keks generalforsamling 2023

KR 07.3/24 strategi for den norske kirke 2022-2029 bokmål

KR 08/24 Tilskuddsforvaltning i Den norske kirke (Kirkemøtet 2024

KR 08.1/24 Høringsoppsummering tilskuddsforvaltning

KR 08.2/24 Forslag til nye fordelingsnøkler mellom bispedømmeråd for tilskudd til menighetsprestetjeneste

KR 08.3/24 Rapport fra trosopplæringsutvalget

KR 09/24 Mandat og regler for Kirkemøtets kontrollfunksjoner (Kirkemøtet 2024

KR 10/24 Oppnevning av representanter til Bibelselskapets representantskap 2024-2026

KR 11/24 Utredning av kirkens muligheter og utfordringer, spesielt i storbyområder

KR 11.1/24 Kirkens muligheter og utfordringer

KR 12/24 Sluttrapport for handlingsplan kristne migranter 2021-2023

KR 13/24 Sluttrapport for handlingsplan frivillighet 2021-23

KR 14/24 Handlingsplan for universell utforming av og i kirken handlingsplan 2024-2027

KR 15/24 Revisjon av gravferdsliturgi

KR 16/24 Kirkemøtets fordeling av midler 2025 og orientering om budsjett 2024 (Kirkemøtet 2024)

KR 16.1/24 Budsjett 2024

KR 17/24 Organisasjonsutvikling – folkevalde, bispedømerådet og soknerådet (Kyrkjemøtet 2024)

KR 18/24 Organisasjonsutvikling - Strategi for fellesløsninger i Den norske kirke (Kirkemøtet 2024)

KR 19/24 Regelverk vedtatt av Kirkemøtet – endring av formell status og tilhørende fjerning fra Lovdatas databaser (KM 2024)

 

Kontaktinformasjon for Kirkerådet

Besøksadresse: Kirkens Hus Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider resepsjon: Mandag-fredag kl. 08.30-15.30 


Du kan nå oss på tlf: 23 08 12 00 kl. 09.00-15.00.

 

Postadresse: Kirkerådet Postboks 799 Sentrum 0106 Oslo

Klikk her for å kontakte oss

Ansvarlig redaktør
Jorunn Strand Askeland (konst.)

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"