Medlemmene i Kirkerådet

Postadresse

Postboks 799 Sentrum, 0107 Oslo

Besøksadresse

Rådhusgt. 1-3, Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 08 12 00 https://kirken.no

Personer

Lenker