Valgmodulen

Valgmodulen er en del av Den norske kirkes medlemsregister, der man registrerer opplysninger om kirkevalget. Valgmodulen åpner 1. april 2019.

Valgmodulen finner du her: register.kirken.no

1.4.1 Brukerveiledning valgmodul 2019 planleggingsfasen

1.4.3 Veiledning valgmodul 2019 manntall

Hvis du ikke allerede har tilgang til registeret, må du kontakte kirkevergen i ditt fellesråd.

Valgmodulen

I utgangspunktet er det samme valgmodul som benyttes ved valget i 2019 som i 2015. I tillegg til helt ordinære oppdateringer som er nødvendig for å jobbe med et nytt valgår, er det gjort en del endringer i løsningen for å håndtere de endringer i regelverket for kirkevalg som er gjort siden sist. En del begrepsbruk og annen veiledningstekst er også tilpasset de gjeldende reglene.

Det er også gjort mye arbeid med å håndtere alle de inndelingsendringer som er vedtatt gjeldende fra 1. januar 2020. Utover dette vil det være ganske likt å jobbe i løsningen denne gangen som i 2015.

Kandidatpresentasjon

På kirkevalgnettsiden kirken.no/valg er det laget sider for presentasjon av alle kandidatlister til Kirkevalget 2019. Disse sidene henter informasjon en gang i døgnet fra valgmodulen i medlemsregisteret. All informasjon som er lagt inn i valgmodulen om valglister og om enkeltkandidater, vil da bli synlig på internett. Vi oppfordrer derfor alle om snarest mulig å sjekke at alle opplysninger er lagt inn.

Det er etter kirkevalgreglene ikke noe krav om at kandidatpresentasjon må fylles ut for kandidater til menighetsrådsvalg. Vi vil likevel på det sterkeste oppfordre alle menigheter til å bruke denne kandidatpresentasjonsfunksjonen. Det er mange som etterspør mer informasjon om kandidatene. En kort presentasjon av kandidatene er bedre enn ingen presentasjon.

«Valgplanlegging-portlet er midlertidig utilgjengelig»

Vi får tilbakemeldinger om at en del får denne feilmeldingen når de prøver å jobbe i valgmodulen. Dette skjer dersom det mangler gjeldende verifisering av e-postadresse og tilslutning til taushetserklæringen. Side for å håndtere dette skulle ha kommet opp automatisk, men det viser seg at det ikke alltid gjør det. Dersom man etter innlogging trykker på denne lenken, blir man ledet gjennom prosessen. Valgmodulen skal da fungere som normalt. Vi jobber med å få ordnet feilen slik at denne lenken kommer automatisk.

 

Følger av kommunereformen og sammenslåinger

Manntall og nye kommuner/sokn

Alle stemmeberettigede medlemmer skal få stemme til det soknet og bispedømmet de skal tilhøre fra 1. januar 2020. Dette er krevende ved dette valget siden det er så mange inndelingsendringer. For å løse dette har det vært nødvendig å fjerne den direkte sammenkoblingen mellom manntallet og det som er registrert i medlemsregisteret. Vi har tatt uttrekk fra medlemsregisteret og kopiert dette over i en egen manntallsfil. De medlemmer som skal stemme til annet sokn enn der de er registrert i dag, er i denne filen flyttet over til manntall for riktig menighetsrådsvalg.

Vi vil med jevne mellomrom hente opplysninger på nytt fra medlemsregisteret, men det er viktig at man er klar over at det kan ta noen dager fra rettinger i medlemsregisteret vises i manntallet. Dersom man finner feil i valgmanntallene, er det ønskelig at disse personene oppdateres gjennom oppslag mot DSF (folkeregisteret). Selv om oppdateringer av personer fra DSF ikke vises umiddelbart i valgmanntallet, vil dette bli riktig neste gang det gjøres en overføring fra medlemsregistertabellen til valgmanntallet.

Valg av sokn - etter ny inndeling

Når man velger menypunktet «plan for lokalt valg», får man først opp et skjermbilde der man skal velge soknet man skal arbeide med. Til kirkevalget i 2019 er det allerede her tatt hensyn til en del inndelingsendringer. De sokn som bytter bispedømmetilhørighet, vil finne soknet registrert under det bispedømmet og det fellesrådet soknet vil tilhøre fra 1. januar 2020. Ved soknesammenslåinger der valg skal gjennomføres med én felles liste, vil det nye sammenslåtte soknet ligge i listen (og de utgående sokn vil være fjernet).

Inndelingsendringer på fellesrådsnivå (hovedsakelig i forbindelse med kommunereform) har vi kun tatt hensyn til i den utstrekning det er nødvendig (for eksempel der det opprettes nye sokn i nye fellesråd). Dersom brukere har problemer med å få tilgang til valgplanlegging for sokn som er flyttet i strukturen, kan dette meldes til support@kirken.no. Vi tar kontakt og hjelper med å løse problemene. 

Tid og sted - valgkretser

På grunn av alle endringer i forbindelse med kommunereformen er trinnet «tid og sted» en stor utfordring ved kirkevalget i 2019. Stemmekretsene ved kirkevalget skal i utgangspunktet sammenfalle med de offentlige valgkretsene. I de områder der det blir endringer knyttet til kommunereformen, vil det også bli endringer i valgkretsene. Noen steder gjøres det også mindre grensereguleringer samtidig med at kommunene slås sammen. Det kan altså forekomme feil knyttet til hvilke stemmekretser som dukker opp for et sokn. Send en e-post til support@kirken.no dersom dere oppdager feil slik at vi får rettet dette. 

Valglister

I 2019 gjør vi tilsvarende som ved andre offentlig valg med tanke på hva som skrives på stemmeseddelen om stillingstittel og bosted. Dersom ikke noe spesielt oppgis, vil bare navn og fødselsår til kandidaten bli oppgitt på stemmeseddelen. Det er opptil forslagsstillerne bak listen (nominasjonskomité, nomineringsgruppe eller annen gruppe av forslagsstillere) å vurdere hvorvidt stillingstittel og/eller noe om bosted skal tas med på valglisten. NB: Det må gjøres likt for alle kandidatene på en liste. I valgmodulen skal det registreres nøyaktig det samme som er oppgitt på valglisten fremmet for valgstyret. Begge feltene har 25 tegn tilgjengelig.

 

 

Oppdateringer som gjenstår

Kirkerådet har prioritert å klargjøre de deler av valgmodulen som trengs først. Dette betyr at funksjonalitet som først skal brukes i september, ikke er klargjort. Menypunktet «registrere valgresultat» vil derfor ikke være tilgjengelig med det første. Maler og andre hjelpedokumenter knyttet til registrering av valgresultat blir heller ikke lagt ut i løsningen før dette er klart. Utskriftsvalg som ikke trengs før i september, er ikke tilgjengelige. Stemmesedler trengs ikke før i august, men det er allerede nå mulig å skrive disse ut på bokmål eller nynorsk for å sjekke hvordan de blir seende ut. Samiske oversettelser er vi ikke i gang med ennå. 

For informasjon om valgmodulen, se valghåndboken.

Dele-knapper kan ikke vises uten at du samtykker til bruk av funksjonelle cookies. For å gjøre dette må du trykke på knappen helt nederst i venstre hjørne og marker sjekkboks for funksjonelle cookies og deretter klikke på \"Oppdater samtykke\". Evt. klikk på \"Godta alle cookies\" for å godta alle kategorier av cookies. Deretter må du laste siden på nytt.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"